Zeynel Paşa

Zeynel Paşa , Osmanlı devlet adamı.

Çaldıran Muharebesi'nde Sinan Paşa ile birlikte Osmanlı ordusunun sağ kanadındaki birliklerin idaresinde bulundu. 1514 senesinde Sinan Paşa'nın yerine Anadolu Beylerbeyi olmuştur. 1516 yılında gerçekleşen Mercidabık Muharebesi muharebesinde Anadolu beylerbeyi olarak Osmanlı ordusunun sağ kanadını yöneten Zeynel Paşa, savaştaki başarısından dolayı aynı yıl kubbe vezirliğine yükselmiştir.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 159