Zerâyi

Zerâyi, bir İslam hukuku terimi.

Zerayi bir şey hakkında Kur'an veya hadislerde helâllık veya haramlık yönünden herhangi bir delil bulunmaması durumunda sonu helâl (izin verilmiş, dini açıdan uygun) bir eylem veya amaç olan vasıtaların helal, sonu haram (yasak, dini açıdan uygun olmayan) bir eylem veya amaç olan vasıtalarınsa haram olduğu varsayımıdır yani kısaca harama götüren şey(ler)in haram (yasak) ve helale götüren şey(ler)in helal olarak kabul edilmesidir.