Zekâ oyunu

düşünsel yarışma

Zeka oyunu kavramıyla aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

  • Bulmaca, oyuncuların zeka, mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini kullanarak çözdükleri; yazılı, sözlü veya mekanik formatlardaki problemlerden oluşan genellikle tek kişilik oyun.
  • Bilmece, bir şeyin adını anmadan niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun.
  • Satranç gibi şanstan ziyade zeka ve dikkate dayalı çok oyunculu oyunlar.