Zatanna

"Justice League Dark" ekibinden genellikler "Jonh Costantine" karakteriyle birlikte görüken , bir nevî " Büyücü" denebilir. Ayrıca kendisi "John Zatara" karakterinin kızıdır.

Zatanna, yazar Gardner Fox ve çizer Murphy Anderson tarafından yaratılan çizgi karakter.

Zatanna sihirbaz bir süper kahramandır. Sihirle ateş yaratabilir, uçabilir ve kalkan yaratabilir. Zatara'nın kızıdır. Babası da aynen onun gibi bir sihirbazdır ama yetenekleri çok daha fazladır. Zatanna sihir yeteneğiyle eşyaları hareket ettirebilir ve insanları iyileştirebilir. Justice League of America'nın üyesidir.