(ظ‎‎‎), Arap alfabesinin on yedinci harfi. Ebced hesabındaki değeri 900'dür. Şemsî harflerdendir.

Arap Alfabesi
Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça (ء Hemze)


Yazılış Değiştir

Zı harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـظ‎ ـظـ‎ ظـ‎ ظ‎ ðˁ ~ zˁ

Mahreç - Fonetik Değiştir

Zı (ظ) sesi dilin üst yüzü damağa yapıştırılıp, dil ucu üst dişlerin iç tarafına iyice yaklaştırıldıktan sonra soluk verilirek çıkan Z ve S arası vızıltılı bir "z" sesidir ve daimâ kalındır. Vurgulu bir Z sesi olduğu için yaygın olarak Ż ile gösterilir. Ancak Anadolu Türkçesinde normal Z harfi ile bu fark ortadan kalkmıştır. Örneğin: Żalim, Żafer...

(ze) ve ض‎ (dad) sesleriyle karışıtırılmamalıdır.

Not: Benzer biçimde harfi Arapçadaki Tı/Dı (ط) sesini karşılar. Ancak Anadolu Türkçesinde normal T harfi ile bu fark ortadan kalkmıştır.