Züfer bin Hüzeyl

Züfer bin Hüzeyl (Arapçaزُفَرْ بِنْ الهُذَيْل; 728, İsfahan - 774, Basra), Hanefi fıkıh ve hadis bilgini.

Züfer bin Hüzeyl
Doğum 728
İsfahan, Emevi Devleti
Ölüm 774
Basra, Abbasi Devleti
Kariyeri
Dalı Fıkıh
Doktora
danışmanı
Ebu Hanife
Doktora öğrencileri Muhammed bin Abdullah Ensar
Halef bin Eyyub

Züfer bin Hüzeyl, 728 yılında babasının vali olarak bulunduğu İsfahan'da doğmuştur. Babası Temim kabilesine mensup Arap, annesi ise Fars kökenlidir.

İlk eğitimini İsfahan'da aldıktan sonra Basra'ya gitmiş ve hadis üzerine çalışmaya başlamıştır. Kûfe'de çalışırken Ebû Hanife'nin derslerine başlayarak fıkha başlamış, yaklaşık yirmi yıl Ebu Hanîfe'den ders almıştır. Müctehid derecesinde bir fakih olan Züfer'in ünlü öğrencileri arasında Âsım bin Yusuf, Halef bin Eyyub, Hilâl er-Rey ve Muhammed bin Abdullah Ensar sayılabilir.

Ebu Hanife ile ilişkileriDüzenle

Züfer bin Hüzeyl, Ebu Hanife'den yirmi dokuz yaş küçüktür. Ebû Hanîfe'nin Kûfe'de fıkıhla uğraştığı yıllarda Züfer'in burada hadis üzeride çalıştığı bilinir. Tanışmaları ise Züfer'in bir hadis konusunda Ebu Hanife'ye danışması ardından ise ondan etkilenip fıkha merak salmasıyla olmuştur.[1] Hanefî mezhebinde 'kıyası en iyi bilen' âlim olarak meşhur olan Züfer, Ebû Hanîfe'nin en eski öğrencidir. İmamın ölümünden sonra da Şeybânî ve Ebû Yûsuf'tan da önce onun derslerini devam ettirmiştir. İmam-ı Âzam, onun için talebelerimin en mükemmeli demiştir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mehmed Zahid Kevserî, Lemehâtu'n Nazar fi Siretu'l İmam Zufer, s. 3-4