Yusuf Garibi

Bir diğer sesleniş olarak ise "Erbilli" veya "Divan-ı Garibi" şeklinde isimlendirilir.

Yusuf Garibi (d. 1756, Erbil - ö. 1818, Erbil) Türk divan edebiyatı şairi.

Yusuf Garibi
Doğum1756
Erbil
Ölüm1818
Erbil
Diğer ad(lar)ıErbilli Âmâ Yusuf Garibi
Meslekdivan şairi
Yusuf Garibi Divanı'nın Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki yazma nüshasından iki sayfa

Hayatı değiştir

Erbil'de doğan[1] şairin adı Yusuf, mahlası Garibi, baba adı Halil'dir.[2]
Âmâ olan[3] şair hayatının tamamını Erbil'de geçim sıkıntısı içinde geçirmiş, yalnızca yılda bir kez Van'a giderek Van Valisi Timur Paşa'nın oğlunun düzenlediği ziyafetlere katılmıştır.[4]
Ciltçilik yapmış, 1818 yılında Erbil'de ölerek buranın ünlü Çırağ Mezarlığı'na gömülmüştür.

Eseri değiştir

Divanı Bağdat valilerinden Gözlüklü Reşit Paşa'nın oğlu Rüştü Bey'in yardımıyla taş baskısı yapan Rıza Bey Matbaası'nda basılmıştır.[5]
Divanının yazma nüshası ise Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor.[6]
Divanında 280'den fazla gazel ve birkaç diğer şiir bulunuyor.
Divanının tenkitli metni Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir yüksek lisans tezine konu edilmiştir.[7]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 2, İstanbul, 1972.
  2. ^ Suphi Saatçi, "Garibi", Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Ankara, 1986.
  3. ^ İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 2, Ankara, 2000.
  4. ^ Ata Terzibaşı, "Garibi", Kardaşlık derg., nu. 4, Ağustos 1964.
  5. ^ Ata Terzibaşı, Erbil Şairleri, İstanbul, 2007.
  6. ^ Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nu. 3459.
  7. ^ Erhan Tosun, Erbilli Âmâ Yusuf Garibi Efendi Divanı, (basılmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.