Yusuf Garibi

Bir diğer sesleniş olarak ise "Erbilli" veya "Divan-ı Garibi" şeklinde isimlendirilir.

Yusuf Garibi (d. 1756, Erbil - ö. 1818, Erbil) Türk divan edebiyatı şairi.

Yusuf Garibi
Doğum 1756
Erbil
Ölüm 1818
Erbil
Diğer ad(lar)ı Erbilli Âmâ Yusuf Garibi
Meslek divan şairi
Yusuf Garibi Divanı'nın Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki yazma nüshasından iki sayfa

HayatıDüzenle

Erbil'de doğan[1] şairin adı Yusuf, mahlası Garibi, baba adı Halil'dir.[2]
Âmâ olan[3] şair hayatının tamamını Erbil'de geçim sıkıntısı içinde geçirmiş, yalnızca yılda bir kez Van'a giderek Van Valisi Timur Paşa'nın oğlunun düzenlediği ziyafetlere katılmıştır.[4]
Ciltçilik yapmış, 1818 yılında Erbil'de ölerek buranın ünlü Çırağ Mezarlığı'na gömülmüştür.

EseriDüzenle

Divanı Bağdat valilerinden Gözlüklü Reşit Paşa'nın oğlu Rüştü Bey'in yardımıyla taş baskısı yapan Rıza Bey Matbaası'nda basılmıştır.[5]
Divanının yazma nüshası ise Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor.[6]
Divanında 280'den fazla gazel ve birkaç diğer şiir bulunuyor.
Divanının tenkitli metni Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde bir yüksek lisans tezine konu edilmiştir.[7]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. 2, İstanbul, 1972.
  2. ^ Suphi Saatçi, "Garibi", Başlangıcından Günümüze Kadar Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, Ankara, 1986.
  3. ^ İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c. 2, Ankara, 2000.
  4. ^ Ata Terzibaşı, "Garibi", Kardaşlık derg., nu. 4, Ağustos 1964.
  5. ^ Ata Terzibaşı, Erbil Şairleri, İstanbul, 2007.
  6. ^ Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Bölümü, nu. 3459.
  7. ^ Erhan Tosun, Erbilli Âmâ Yusuf Garibi Efendi Divanı, (basılmamış yüksek lisans tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.