Yusufçuk Yusuf

bir Yaşar Kemal romanı

Yusufçuk Yusuf, Yaşar Kemal'in Akçasazın Ağaları ikilemesinin ikinci cilt romanıdır. Bu roman yabancılaşma ve değişmenin romanıdır. Çukurova'daki iki ağanın kişiliğinde feodal düzenin can çekişmesi, bitişi, tükenişi verilir.

Yusufçuk Yusuf
YazarYaşar Kemal
TürRoman
Yayım1975
ISBN978-975-418-345-0
Akçasazın Ağaları serisi
Demirciler Çarşısı Cinayeti
(1. kitap)
Yusufçuk Yusuf
(2. kitap)

Eleştiriler değiştir

Fethi Naci, Yaşar Kemal'in bu romanıyla toplumsal değişmenin üzerinde fazla durmadığını, "şöyle bir değinip geçtiğini" belirtmiştir.[1] Asıl göstermek istediğinin gelişme olmadığını, bir düzenin çöküşü, yozlaşması, yok olması olduğunu yazmıştır.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Naci, Fethi (2008). Yaşar Kemal'in Romancılığı (2. bas.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. s. 52. ISBN 9789750807916.