Yusufçuk Yusuf

bir Yaşar Kemal romanı

Yusufçuk Yusuf, Yaşar Kemal'in Akçasazın Ağaları ikilemesinin ikinci cilt romanıdır. Bu roman yabancılaşma ve değişmenin romanıdır. Çukurova'daki iki ağanın kişiliğinde feodal düzenin can çekişmesi, bitişi, tükenişi verilir.

Yusufçuk Yusuf
Yazar Yaşar Kemal
Tür Roman
Yayım 1975
ISBN 978-975-418-345-0
Akçasazın Ağaları serisi
Demirciler Çarşısı Cinayeti
(1. kitap)
Yusufçuk Yusuf
(2. kitap)

EleştirilerDeğiştir

Fethi Naci, Yaşar Kemal'in bu romanıyla toplumsal değişmenin üzerinde fazla durmadığını, "şöyle bir değinip geçtiğini" belirtmiştir.[1] Asıl göstermek istediğinin gelişme olmadığını, bir düzenin çöküşü, yozlaşması, yok olması olduğunu yazmıştır.

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ Naci, Fethi (2008). Yaşar Kemal'in Romancılığı (2. bas.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. s. 52. ISBN 9789750807916.