Yunuslama; uçakların yanlamasına ekseni çevresinde gerçekleştirdiği harekete denir. Uçağın burnunun yukarı-aşağı yönlü hareketidir. Uçaklarda bu hareket, lövyenin ileri geri hareketiyle, yatay stabilizör ya da kanart üzerinde bulunan irtifa dümeni (elevator) tarafından gerçekleştirilir.

İlgili Bağlantılar değiştir