Yunanistan'ın merkezi olmayan idareleri

Yunanistan'ın merkezi olmayan idareleri (Yunancaαποκεντρωμένες διοικήσεις apokentroménes dioikíseis), Yunanistan'ın idari bölümlerinden biridir. Ocak 2011 tarihinde ülkenin idari yapısında kapsamlı bir reform olan Kallikratis reformunun (3852/2010 sayılı kanun) bir parçası olarak oluşturuldular.[1]

Yunanistan'ın merkezi olmayan idareleri

Merkezi olmayan idareler, hem idari hem mali özerkliğe sahiptirler[1] ve kentsel planlama, çevre ve enerji politikaları, ormancılık, göç ve vatandaşlık konularda devletin yetkilerini kullanırlar.[1] Bunun dışında bölgeler ve belediyeler olmak üzere birincil ve ikincil düzey idari bölümleri denetlemekle görevlidirler.

Merkezi olmayan idareler, hükûmet tarafından atanan ve bölge valilerinin ve belediyelerin temsilcilerinin oluşturduğu bir danışma konseyinin yardımcı olduğu bir genel sekreter tarafından yönetilmektedirler.

Merkezi olmayan idareler değiştir

Yunanistan'ın coğrafi bölgeleri toplam dokuz adet olup bunlardan altısı ana karada yer almaktadır ve üçü de ada veya adalar grubu halindedir.

Merkezi olmayan idare Merkez Bölge
Attike Atina Attike
Makedonya ve Trakya Selanik Orta Makedonya, Doğu Makedonya ve Trakya
Epir ve Batı Makedonya Yanya Epir, Batı Makedonya
Teselya ve Orta Yunanistan Larisa Teselya, Orta Yunanistan
Mora, Batı Yunanistan ve İyonya Patra Mora, Batı Yunanistan, İyon Adaları
Ege Pire Kuzey Ege, Güney Ege
Girit Kandiye Girit

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b c Ministry of Interior (Ocak 2013). "Structure and operation of local and regional democracy". Avrupa Konseyi. 4 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Eylül 2017.