Yunan kahraman kültü

Yunan kahraman kültü (inançları), Antik Yunan dininin en belirgin özelliklerinden biriydi. Homeros Yunancasında "kahraman", bir insanın ve bir tanrının ölümlü yavrularını ifade eder.

Sagalassos, Türkiye'de bir kahraman tapınağı veya balıkçıl kalıntıları