Yukagir dilleri, Sibirya'daki Kolıma nehri havzasının yakında yaşayan Yukagir halkları tarafından konuşulan iki dilden oluşan dil ailesidir. 2002 Rusya genel nüfus sayımına göre konuşan kişi sayısı 604.

Yukagir
Coğrafi dağılımKuzeydoğu Sibirya
SınıflandırmaUral-Yukagir dilleri?
Yukagir dillerinin yer alması. Çizgi: 18. yüzyıl sonunda. Kırmızı: 20. yüzyıl sonunda. Mor: Çuvanların şimdiki yer alması.

Sınıflandırma değiştir

Diğer dillerle akrabalığı tam olarak bilinmiyor. Bazı dilbilimcilerin ileri sürdüğü varsayımlara göre, Ural dilleriyle uzak ilgili olarak Ural-Yukagir dil ailesi oluşturuyorlar.[1]

Ailesinin içeriği değiştir

Günümüze kadar iki dil canlı kalıyor:

Geçmişte daha 2 dil oldu:

Omokça ve Çuvança 18. yüzyılda öldüler. Günümüz Çuvanlar Çukçice ve Rusça gibi diller konuşuyorlar.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Collinder, Björn (1940) Jukagirisch und Uralisch. Uppsala: Almqvist & Wiksell.