Yetki belgesi

bir şeyi kullanmak için izinler kümesi

Yetki belgesi, iş hukukunda yetkilendiren belge anlamındadır. Bu belge bir kurum veya yetkili makam tarafından, gerçek veya tüzel kişiye, sınırları tam olarak belirlenmiş bir görevi yürütme veya sorumluluklar bütününü üstlenme yetkisini verir.

Uğraşsal (veya mesleksel) açıdan halkın can güvenliğinin söz konusu olduğu durumlarda resmi ve ilgili kurumlar tarafından edinilmesi zorunludur. Örneğin ilk yardım eğitimi verebilmek için Sağlık Bakanlığı'ndan yetki belgesi gerekir. Bu tür uğraşsal yetki belgeleri genellikle sınırlı geçerlilik süresine sahip olup, bu süre sonunda yenilenmeleri gerekir.

Yetkilendirme kavramının fransızca kökenli karşılığı olan lisans (license) sözcüğünün, sıkça ve hatalı olarak birçok ilgili alanda kullanıldığı görülmüştür. Ancak Türkçede kullanım alanına göre farklı sözcükler öngürülür. Örneğin alım satım ve sporda izin belgesi ve eğitim alanındaki yetkilendirme için de yetkinlik denir.