Yerleşik Düşünceler Sözlüğü

Yerleşik Düşünceler Sözlüğü (ya da Kabul Edilmiş Fikirler Sözlüğü; Fransızca: Le Dictionnaire des idées reçues) Gustave Flaubert'in, 1870'li yıllarda, İkinci Fransız İmparatorluğu döneminde yaşayan Fransız toplumuna özgü basmakalıp davranış biçimlerini taşladığı notlardan derlenmiş ve 1911-13 yılları arasında yayınlanmış hiciv yazılarıdır. Kendi kendisiyle çelişen otomatik düşüncelerin, sığ klişelerin tanımlandığı bir sözlük formundadır. Genellikle Sottisier (ünlü yazarların kitaplarından alıntılanmış aptalca sözler derlemesi) ile birlikte değerlendirilir.