Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 10.7.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 100'üncü maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir ana hizmet birimi olarak kurulmuştur.[1]

İlgili maddeye göre Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

 • Mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek
 • Mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek
 • Mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak
 • Mahalli idareler personelinin hizmet içi eğitimini planlamak ve uygulanmasını takip etmek
 • Mahalli idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarını tespit etmek
 • Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.[2]

Genel Müdürlüğün Birimleri:

 • Belediyeler ve Birlikler Daire Başkanlığı
 • Eğitim Hizmetleri, Dış İlişkiler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı
 • Mevzuat Daire Başkanlığı
 • Personel Hizmetleri Daire Başkanlığı
 • Projeler ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı
 • Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı[3]

Görev Yapmış Genel MüdürlerDeğiştir

 1. Turan Konak (06.08.2018 - Günümüz)[4]

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" (PDF). Resmi Gazete. 26 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2022. 
 2. ^ yerelyonetimler.csb.gov.tr. "- Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü". yerelyonetimler.csb.gov.tr. 8 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2022. 
 3. ^ yerelyonetimler.csb.gov.tr. "Teşkilat Şeması - Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü". yerelyonetimler.csb.gov.tr. 6 Temmuz 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Temmuz 2022. 
 4. ^ "2018/64 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı" (PDF). Resmi Gazete. 27 Ağustos 2018 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2022.