Yeniden yapılanmacı Yahudilik

Yeniden yapılanmacı Yahudilik, haham Mordecai Kaplan (1881-1983) tarafından geliştirilen kavramlara dayanan ve Yahudiliği sadece bir din olarak değil, giderek gelişen bir uygarlık olarak gören bir Yahudi hareketidir.

Ortodoks Yahudilik, Muhafazakâr Yahudilik ve Reformist Yahudilik dışında Mordechai Kaplan'ın kurduğu Yeniden Yapılanmacı adındaki bu mezhep, daha önceleri Muhafazakâr Yahudilik içinde yer almıştı.

Zamanla Kaplan'ın fikirleri diğer Yahudi mezheplerini etkilemiştir. Hareketin kurucusuna göre Yahudiler de diğer milletler gibi bir millettir. "Seçilmişlik" gibi bir özelliği yoktur. Tanrı Yahudileri değil, Yahudiler Tanrı'yı seçmişlerdir. Yeniden Yapılanmacılar yeniden dirilmeyi ve ahireti reddederler. Onlara göre Tevrat, Tanrı vahyi değildir. İsrâiloğulları'nın tarih boyunca meydana getirdikleri bir eserdir. Mesihçilik diye bir kavram yoktur. Sinagoglarda kadın-erkek yan yana ibadet edebilir. Yeniden Yapılanmacılara göre kadınlar da haham olabilir.