Yeni Mecmua (1917)

Yeni Mecmua, Ziya Gökalp öncülüğünden yayımlanmış olan ilim, fikir, sanat ve edebiyat dergisidir. 12 Temmuz 1917 tarihinden haftalık olarak yayımlanmıştır ve İttihat ve Terakkî Cemiyeti'nin maddi desteğini almıştır. I. Dünya Savaşı'ndaki başarısızlık ve Mondros Mütarekesi sonrası dergi 26 Ekim 1918'de kapanmıştır. Gökalp Malta'ya sürülmüştür. Toplamda altmış altı sayı olarak çıkmıştır.

Yeni Mecmua
Yeni Mecmua (1917) sayı 1.pdf
Derginin birinci sayısı. Hepsini görmek için üzerine tıklayın.
Sahibi Mehmed Talat
Sorumlu müdür Mehmed Talat
Sıklık Haftalık
Kurucu Ziya Gökalp
İlk sayı 12 Temmuz 1917 (104 yıl önce) (1917-07-12)
Son sayı
— Sayı
26 Ekim 1918 (1918-10-26)
66 (+24)
Ülke Osmanlı İmparatorluğu
Dil Osmanlı Türkçesi

1 Ocak 1923'te Falih Rıfkı Atay tarafından on beş günde bir tekrar yayımlanmıştır fakat 90. sayı ile 20 Aralık 1923'te dergi ikinci kere kapanmıştır.

KaynakçaDüzenle