Ye (ﻱ), Arap alfabesinin yirmi sekizinci ve son harfi. İbranice muadili Yud harfidir.

Arap alfabesinin yirmi sekizinci ve son harfi.

Ebced hesabındaki değeri 10'dur. Kamerî harflerdendir.

Yazılış değiştir

Ye harfi sağdan ve soldan bitişebilen bir harftir.

Ayrıca Hemzenin bineği olan harflerdendir (diğerleri Elif ve Vav) .

Uzun okutucu harflerden olup (diğerleri Elif ve Vav) kendinden önce gelen sessiz harfi kalın veya inceliğine göre "ı" ile "i" arasında bir sesle uzatır.


Sonda Ortada Başta Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ـي‎ ـيـ‎ يـ‎ y, ī j, iː

Mahreç - Fonetik değiştir

Ye sesi yumuşak damaktan çıkarılan yayvan bir "y" sesidir. Dil ortasını, üst damağa dokundurmak suretiyle çıkar. İnce bir sestir.

Bu ses Türkçedeki "ye" sesine benzemektedir.