Yardım:URL

(Yardım:İnternet sayfa adresi sayfasından yönlendirildi)

Dış bağlantılardaki URL'lerDeğiştir

Bir dış bağlantı farklı şekillerde olabilir:

Hedef "http://" ya da "ftp://"; şeklinde başlayan URL'lerdir.

"file://" sistemde çalışmamaktadır. Eğer uygulanırsa sadece Microsoft Internet Explorer'da çalışır. Çalışır hale getirmek için LocalSettings.php'ye $wgUrlProtocols girişini ekleyin.

URL'lerde kullanılabilecek karakterler (en:Help:Special characters) şunlardır:

A-Z a-z 0-9 ._\/~%-+&#?!=()@

Eğer URL'de bunların dşında bir karakter varsa dönüştürülmesi gerekmektedir. Mesela, ^ simgesi %5e ile yazılır, onaltılık ASCII değeri önünde bir yüzde işareti ile yazılır. Boşluk alt-çizgi olarak da yazılabilir.

Dönüşüm:

 "  #  $  %  &  '  *  ,  :  ;  <  >  ?  [  ]  ^  `  {  |  }
%22 %23 %24 %25 %26 %27 %2a %2c %3a %3b %3c %3e %3f %5b %5d %5e %60 %7b %7c %7d

Diğer karakterler için kod ya da karakterler denktir ve iç ve dış bağlantılarda kullanılabilir. Sistem gerektiğinde dönüşüm yapar. Ör.

[[%C3%80_propos_de_M%C3%A9ta]], À_propos_de_Méta şeklini alır, neredeyse À propos de Méta gibi. Adres kısmına yazılan

http://meta.wikipedia.org/wiki/%C3%80_propos_de_M%C3%A9ta

Meta'da bu sayfaya bağlantı verir. Ama

http://meta.wikipedia.org/wiki/À_propos_de_Méta

adresi de aynı işi görür.

Ayrıca Vikipedi'de Internationalized domain names ve Punycode'a da bakınız.

Projeler içindeki sayfaların URL'leriDeğiştir

Bakınız w:Wikipedia:URLs. Diğer projelerde herşey aynı şekilde çalışır, sadece alan adları farklı olur:

 • xx.wikipedia.org 'daki xx dil kodudur, bkz. m:Complete list of language Wikipedias available
 • meta.wikimedia.org (meta.wikipedia.org buraya yönlendirilmiştir)
 • xx.wiktionary.org
 • xx.wikiquote.org
 • xx.wikibooks.org
 • wikisource.org
 • he.wikisource.org
 • sep11.wikipedia.org

www.wikipedia.org ile başlayan bir URL aynı sayfanın en (ingilizce) önekli olanına yönlenir. Sadece www.wikipedia.org adresinin kendisi ingilizce wikipedia'nın ana sayfası yerine (http://www.wikipedia.org) Wikipedia farklı diller portalına yönelir.

Wikimedia dışındaki projelerde URL#lerdeki "w/" bazen kullanılmaz, bazen de farklıdır; ör.

Standart /wiki/wiki.phtml şeklindedir, DefaultSetting.php'de şu şekilde geçer:

$wgScriptPath = "/wiki";
$wgScript   = "{$wgScriptPath}/wiki.phtml";

Farklı durumlarda olabilir, mesela

karşılaştırılabilir.

Şablon kullanımlarıDeğiştir

Şablon kullanımları için bütün URL'ler şu şekilde yazılabilir, ör. İngilizce wikipedi için

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title={{{1}}}

Bu {{{1}}} kısmının gerekirse alt-çizgiler ve kodlarla yazılmasını gerektirir. Yereladres dönüşümleri için iki parametre gerekmektedir:

http://en.wikipedia.org{{localurl:{{{1}}}|{{{2}}}}}

(Bkz. Şablon tartışma:Url 2p). Yereladreste ikinci parametrenin kullanıldığı bir örnek:Şablon:Tcw.

Bu aynı projedeki bir sayfaya ya da server ve soru işareti arasındaki kısımda aynı URL dizisini kullanan bir projeye dış bağlantı yapan bir bağlantı için geçerlidir.

($wgScript, Wikimedia'da "/w/index.php"), ama diğer projelere bağlantılar için kullanılamaz.

Sayfaların eski versiyonlarıDeğiştir

Tüm sayfaların, tüm eski versiyonları eskime sırasına göre (kronolojik olarak) numaralandırılmaktadır (eski madde versiyonları kimliği;oldid ile).

Ayrıca bakınız: Sayfanın belirli bir versiyonuna bağlantı kurulması

Yeni sayfalarDeğiştir

Yeni sayfalar kronolojik olarak (curid ile) numaralandırılır.

Ayrıca bkz. m:Multiple titles.

Değişiklik yapmaDeğiştir

Örnekler:

TemizlikDeğiştir

Bazı kaşe problemlerinde sayfayı güncellemek için URL'de "action=purge" kullanılabilir. Mesela, //tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Yard%C4%B1m:URL&action=purge

Çalışmayan bağlantı türleriDeğiştir

URL'de farklı hatalar olabilir. Bazı server'lara ulaşılamazken, bazılarının işlem yaması uzun sürebilir. Server doğru sayfaya gidip parametre ya da ara başlık bağlantısını görmezden gelebilir.

Ayrıca bakınızDeğiştir

en:Help:Namespace, m:Eliminating index.php from the url.