Yarar

soyadı

Yarar bir soyadıdır ve şu anlamlara gelebilir: