Yapay radyoizotop

Yapay radyoizotop, doğada bulunmayan ve üretilebilmesi için doğal bir süreç ile mekanizmanın olmadığı ya da görece aşırı kararsız olduğundan kısa bir zamanda bozunan bir radyonüklittir. Bir kısmı kullanılmış nükleer yakıtlardan arta kalarak meydana gelirken bir kısmı da siklotronlarda üretilir.[1]

KaynakçaDüzenle