Yapısal havza, daha önce düz olan katmanların tektonik eğrilmesiyle oluşan kaya katmanlarının büyük ölçekli bir yapısal oluşumdur. Yapısal havzalar, jeolojik çöküntülerdir ve kubbelerin tersidir. Bazı uzun yapısal havzalar senklinal olarak da bilinir. Yapısal havzalar, bir çöküntüyü dolduran veya bir alanda biriken tortu kümeleri olan tortul havzalar da olabilir, ancak birçok yapısal havza, tortul tabakaların çökelmesinden çok sonra tektonik olaylarla oluşmuştur.

Dünyadaki jeolojik bölgeler (USGS)

Havzalar, bir jeolojik haritada eşmerkezli katmanlarla kabaca dairesel veya eliptik olarak görünebilir. Tabakalar merkeze doğru alçaldığından, bir havzadaki açığa çıkan tabakalar, en genç kayalar merkezde olmak üzere, dışarıdan içeriye doğru giderek daha gençtir. Havzalar genellikle alansal olarak büyüktür, genellikle yüzlerce kilometre genişliğindedir.

Yapısal havzalar genellikle önemli kömür, petrol ve yeraltı suyu kaynaklarıdır.

Kaynakça değiştir

  • Monroe, James S., and Reed Wicander. The Changing Earth: Exploring Geology and Evolution. 2nd ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1997. 0-314-09577-2