Yanlış Numara

Wikimedia anlam ayrımı sayfası

Yanlış Numara şu anlamlara gelebilir: