Yankı (anlam ayrımı)

Yankı, akustikte bir sesin belli bir süre sonra duyulan yansımasıdır. Şu anlamlara da gelebilir: