Yakan

Türkçe soyadı

Yakan bir soyadıdır ve şu anlamlara gelebilir: