Yakınsaklık kavramı dizilerde, serilerde vb. kullanılır. Terimlerin bir süre sonra (n) (N) bir a sayısına (aR) istenildiği kadar (ε kadar) yakınlaşabileceğini gösterir. ε0 olmak üzere dizinin 'dan sonraki tüm terimleri a sayısının ε civarındadır. Eğer ki dizisi bir süre sonra a sayısının ε kadar etrafında yer alıyorsa matematiksel tanımı;

ε0, N | n |-a|ε şeklindedir ve a olarak gösterilir. =a olur.