Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi

YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi, daha önceleri Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ile Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği bölümlerinin 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi adı altında bir araya getirilmesi ile kurulmuştur.[1]

Günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Yerleşkesi'ne taşınan fakültelerden biridir. Bina içinde; kontrol ve otomasyon mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, elektrik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği bölümlerini barındırmaktadır. Bölümlerin blok kodları sırasıyla A, B, C ve D'dir.[1]

KaynakçaDüzenle