Yüzbaşı (Osmanlı)

Yüzbaşı, Osmanlı İmparatorluğunda son dönemi ve Türkiyende kullanılan, Osmanlıda Kolağası ile Mülâzımı sâni rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinde de aynı adı taşıyan Yüzbaşı'ya denk bir askeri rütbedir.

Osmanlı ordusu rütbeleri
Deniz Kara
Başkomutanlar ve Subaylar
Padişah
Sadrazam
Harbiye Nazırı
Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Reisi
Amiral Müşîr
Birinci ferik amiral Ferîk-i evvel
Ferik amiral Ferîk-i sânî
Liva amiral Mirliva
Kalyon kaptanı Miralay
Fırkateyn kaptanı Kaymakam
Korvet kaptanı Binbaşı
Kıdemli yüzbaşı Kolağası
Yüzbaşı Yüzbaşı
Mülazım Mülâzım-ı evvel
Mühendis Mülâzım-ı sânî

RütbeDüzenle

1909-1920

Ayrıca bakınızDüzenle