Yüceltme ya da sublimation, Sigmund Freud tarafından psikanaliz diline sokulan, uygarlığın zorlaması karşısında bireylerdeki cinsel içgüdünün amacının cinsel olmayan ve toplumsal bakımdan, benimsenmeye elverişli bulunan daha yüce bir amaca dönüştürülmesidir.

Sigmund Freud psikanalize yüceltme kavramını sokmuştur.

Freud'un varsayımına göre; sanatın, bilimin, her türlü idealin, yaratıcı ve düşünsel etkinliğin kaynağını yüceltmede aramak gerekir.