Yöntem Araştırmaları

Yöntem Araştırmaları, Jean Paul Sartre'ın 1960 yılında Diyalektik Aklın Eleştirisi adıyla yayımlanan büyük yapıtına ön metin olarak yarattığı bir çalışmadır. İlk biçimi 1957'de bir Polonya dergisinde yayımlanmak üzere yazılmış olmasına rağmen, bazı değişikliklere uğradıktan sonra Diyalektik Aklın Eleştirisi'nde Pratik Kümeler Kuramı altbaşlığıyla yer alan bir metnin önüne koyulmuştur.[1]

Bu eser "Marksçılık ve Varoluşçuluk", "Dolayımlar Sorunu ve yardımcı disiplinler", "İleriye gidişli-geriye dönüşlü yöntem" ve "Sonuç" başlıklarını taşıyan dört denemeden oluşmaktadır.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ J. Paul Sartre, Yöntem Araştırmaları, Alan Yayınları, 1981, 1. Baskı, Çeviren: Serdar Rıfat Kırkoğlu, s. 5