Yönetmen yardımcısı

Yönetmen Yardımcısı; yönetmene yardım eden, formları hazırlayan, yazışmaları takip eden, izinleri alan, program taslağını ve kamera kartlarını hazırlayan kişidir. Provalarda çekim aşamlarını ve diğer komutları hazırlar. Kurgu evresinde yönetmene yardımcı olur. Programın zamanınını tutar. Yönetmenin verdiği diğer görevleri üstlenir.