Yönetim Senatosu

Senato ve Sinod Binası, Senato Meydanı, Sankt-Peterburg

Yönetim Senatosu (RusçaПравительствующий сенат) Rus İmparatorları'nın yasama, yargı ve yürütme organı, I. Petro tarafından Boyar Duma'nın yerine kurulmuş ve Rus İmparatorluğu'nun sonuna kadar ayakta kalmıştır. hükümdar ile senato arasında bağlantıyı sağlayan, imparatorun kendi kelimeleri ile "hükümdarın gözü" olarak hareket eden Genel Vekiller bu organa başkanlık etmişlerdir.

TarihDüzenle

İlk başta Petro'nun yokluğunda kurulmuş, döndükten sonra kalıcı bir organ olmuştur. İlk olarak 9 senatörden oluşuyordu, 1712 yılında sayı 10 oldu. Genel Vekil ile Senato arasındaki herhangi bir uyuşmazlık hükümdar tarafından çözülüyordu. Bazı belirli bürokratlar ve yüksek mahkeme de Senato'ya eklenmişti. Sonraki değişimler ile, özellikle yürütme ve yasamada İmparatorluk Rusya'sının en önemli kurumlarından biri olmuştur.

I. Aleksandr tarafından kurulan Devlet Konseyi'nin Senato'nun yürütme yetkisini alması düşünülmüştü. Tasavvur edilen parlamento, yasama gücünü devralacaktı, ancak bu hiçbir zaman olmadı.

19. yüzyılda, Senato Rusya'da en yüksek yargı organı oldu. Ülkedeki tüm yargı kurum ve çalışanları üzerinde kontrolü vardı.

Senato, birçok bölümden oluşmaktaydı, bunlardan ikisi idari ve ceza olmak üzere Temyiz mahkemeleriydi. Ayrıca Arma Departmanı, soylu ve onursal vatandaşların hakları ile ilgili konuları yönetiyordu.

Genel VekillerDüzenle

Genel Vekiller ve Adalet BakanlarıDüzenle

KaynakçaDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Steinberg, Mark D.; Riasanovsky, Nicholas Valentine (2005). A History of Russia. Oxford [Oxfordshire]: Oxford University Press. ISBN 0-19-515394-4.