Yönetilen doğaçlama

müzik türü

Yönetilen doğaçlama, ya da ingilizce olarak conducted improvisation, orkestra şefinin kimi zaman orkestraya özgü, kimi zaman ise evrensel olan işaretler yardımıyla icracıları yönetmesi sonucu ortaya çıkan müziktir. Bu müzik eş zamanlı kompozisyon kapsamında değerlendirilebilir.

Bu türü sıklıkla kulanan besteciler; Butch Morris, Doudou N'diaye Rose'dur. Bestecilerin yanı sıra dünyada bu türde müzik icra eden orkestralar da vardır.