Yön bildirisi

531 kişinin imzaladığı ve Yön dergisinde 20 Aralık 1961'de çıkan bildiri. Bildiriyi imzalayanların bir kısmı Sosyalist Fikir Kulübü üyesiydi. Bildiride demokrasi, kültür seferberliği, işsizlik, gelir dağılımı adaleti, Batılılaşma kavramları dikkat çekiciydi.