Xoanon (xoánon; Yunanca: "Yontulmuş“) Yunan sanatının geometrik dönemine ait antropomorfik ahşap heykellere kazıma, yontma anlamında verilen bir ad. Çeşitli tanrıları gösteren bu heykellerde ayak ve kollar vücuda yapışık olup, görünüşü kaba yontulmuş bir kütük gibidir. En eski heykellerde selvi, meşe, ıhlamur çam gibi sert ağaçlar işlenmiş olmalıydı.

Xoanon, Orta Bronz Çağı, Kıbrıs MÖ 1900–1800.
(Atina, Goulandris Müzesi