XQuery

XQuery, XML tipi veriler üzerinde sorgulama yapabilmek için geliştirilmiş bil dildir. Bu dil, Quilt isimli bir sorgulama dilinden türetilmiştir ve yapı olarak SQL'e benzer. XQuery bir W3C standardıdır.

Xquery 1.0, Xpath 2.0 sürümünün bir uzantısıdır, dolayısıyla Xpath için geçerli olan bütün sorgular Xquery için de geçerlidir.

ÖrneklerDüzenle

bakkal.xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-9"?>
<belgesel_bakkal>
 <belgesel kategori="HAYVANLAR">
  <ad dil="tr">Yunuslar</ad>
  <fiyat>15.00</fiyat>
 </belgesel>
 <belgesel kategori="HAYVANLAR">
  <ad dil="tr">Gergedanlar</ad>
  <fiyat>17.99</fiyat>
 </belgesel>
 <belgesel kategori="SANAYİ">
  <ad dil="tr">Dökme Demir</ad>
  <fiyat>35.49</fiyat>
 </belgesel>
</belgesel_bakkal>

Aşağıdaki sorgu, bakkaldaki belgesellerden fiyatı 30 YTL'den daha az olanları bulur.

for $x in doc("bakkal.xml")/belgesel_bakkal/belgesel
where $x/fiyat<30
return $x/ad

Sonuç olarak aşağıdaki değerler çıkar;

Yunuslar
Gergedanlar

Aşağıdaki sorgu bakkaldaki belgesellerden sanayi ile ilgili olanları bulur.

 doc("bakkal.xml")/belgesel_bakkal/belgesel[@kategori='SANAYİ']

Dış bağlantılarDüzenle