XML Bağlantı Dili veya kısaca XLink, XML dokümanlarının bağlantılarını yönetmeye yarayan bir dildir. W3C standardıdır.

XML'de bağlantı verme iki kısımdan oluşur: XLink ve XPointer. XLink bir dokümandaki dış bağlantıların nasıl oluşturulacağını belirleyen bir standarttır. Bağlantılar HTML'dekine benzer. Bir web dosyasını, URI kullanarak bir diğerine bağlamaya yarar.

Örnek bağlantı

değiştir
<?xml version='1.0'?>
<document xmlns='http://example.org/xmlns/2006/dosya1' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'>
<heading id='aksiyon'>https://www.dropbox.com/s/v6uq9c6fyt063ui/AKSIYON.xml?dl=0https://www.dropbox.com/s/v6uq9c6fyt063ui/AKSIYON.xml?dl=0https://www.dropbox.com/s/v6uq9c6fyt063ui/AKSIYON.xml?dl=0https://www.dropbox.com/s/v6uq9c6fyt063ui/AKSIYON.xml?dl=0https://www.dropbox.com/s/v6uq9c6fyt063ui/AKSIYON.xml?dl=0</heading>
<para><anchor xlink:type='simple' xlink:href='#birBaslik'>Bir dosya</anchor>Baslik</para>
</document>

Dış bağlantılar

değiştir