Wolf-Rayet bulutsusu

Wolf-Rayet bulutsusu Wolf-Rayet yıldızı çevresindeki bulutsudur. Güçlü rüzgarları çevresindeki yıldızlararası malzemeyi süpürüp sürüklediğinden, Wolf-Rayet yıldızları ilginç şekillere sahip bulutsular meydana getirmeleriyle tanınırlar. WR-bulutsusu, Fırıldak bulutsusu'nun bir alt türüdür.

NGC 6888, örnek bir Wolf-Rayet bulutsusu.

WR-bulutsusunun farklı türleri, bunların oluşum mekanizmasına dayalıdır:

  • HII bölgeleri
  • püskürme tipi bulutsular
  • rüzgarla taşınan kabarcıklar
  • nötr hidrojen boşlukları ve kabukları (iyonize gazla ilişkili olabilir)

Bu tür bulutsulara örnek olarak NGC 6888 ve NGC 3199 gösterilebilir.