William Lowell Putnam Matematik Yarışması

William Lowell Putnam Matematik Yarışması, genellikle Putnam Yarışması olarak kısaltılır, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki yüksek öğrenim kurumlarına kaydolan lisans üniversite öğrencileri için öğrencilerin milliyetlerinden bağımsız olarak düzenlenen yıllık bir matematik yarışmasıdır. En iyi öğrenciler için 250 ila 2.500 ABD Doları ve en iyi okullar için 5.000 ila 25.000 ABD Doları arasında değişen bir burs ve nakit ödüller dağıtılır, ayrıca, en iyi beş bireysel golcüden biri (Putnam Fellows olarak adlandırılır), Harvard Üniversitesi'nde (Putnam Fellow Prize Fellowship) 12.000 $'a kadar bir burs ve öğrenim ücreti alır,[1] en iyi 100 bireysel puan sahibinin isimleri American Mathematical Monthly'de (sıralama alfabetik olarak düzenlenir) belirtilir ve ilk 500 yarışmacının isimleri ve adresleri katılan tüm kurumlara postalanır. Yaygın olarak dünyadaki en prestijli üniversite düzeyinde matematik yarışması olarak kabul edilir ve zorluğu, matematikte uzmanlaşan öğrenciler tarafından denenmesine rağmen medyan puanın genellikle sıfır (120 üzerinden) olacağı şekildedir.[2][3]

Yarışma, 1927 yılında Elizabeth Lowell Putnam tarafından üniversiteler arası entelektüel rekabetin savunucusu olan kocası William Lowell Putnam'ın anısına kuruldu. Yarışma 1938'den beri her yıl gerçekleştirilmektedir ve Amerika Matematik Derneği tarafından yönetilmektedir.[4]

Yarışma düzeniDüzenle

Putnam yarışması Aralık ayının ilk Cumartesi günü gerçekleşmektedir ve öğle yemeği molası ile ayrılmış iki üç saatlik oturumdan oluşmaktadır. Yarışma, katılan okullardaki öğretim üyeleri tarafından denetlenir. Her biri on iki zorlu problemden oluşur. Problemler, grup teorisi, küme teorisi, grafik teorisi, kafes teorisi ve sayı teorisinden kavramlar dahil olmak üzere lisans matematiğindeki bir dizi gelişmiş dalı kapsamaktadır.[5]

On iki problemin her biri 10 puan değerindedir ve sıfırın üzerindeki en sık puanlar, tam bir çözüm için 10 puan, neredeyse eksiksiz bir çözüm için 9 puan ve bir çözümün başlangıcı için 1 puandır. Önceki yıllarda, on iki sorunun her biri bir puan değerindeydi ve hiçbir kısmi puan verilmiyordu. Yarışmanın çok zor olduğu kabul edilmektedir: Genellikle matematikte uzmanlaşmış öğrenciler tarafından denense de medyan puan genellikle sıfırdır ve 120 üzerinden en yüksek puana erişim 2010 itibarıyla sadece dört kez gerçekleşmiştir. 2003 yılında yarışan 3.615 öğrenciden 1.024'ü (% 28) 10 veya daha fazla puan aldı ve 42 puan en yüksek yüzdeliğe girmek için yeterliydi.

Katılımcı bir kolejde, yarışmaya katılmak isteyen herhangi bir öğrenci yarışmaya katılabilir (bir okulun aldığı yer sayısı ile sınırlıdır); ancak 2019'a kadar okulun resmi ekibi önceden belirlediği üç kişiden oluşuyordu. 2019'a kadar bir takımın puanı, en düşük kümülatif rütbe kazanan üç takım üyesinin sıralamalarının toplamıydı. Nihai sonuçların "yanlış" takımın seçildiğini göstermesi tamamen mümkün, hatta bazı kurumlarda olağan bir durumdu — yani resmi takımda olmayan bazı öğrencilerin resmi bir takım üyesini geride bırakması. Örneğin, 2010 yılında, MIT yarışmada en çok puan alan beş kişiden ikisine ve ilk 24'ün yedisine sahipken, Caltech'in ilk beşte yalnızca bir öğrencisi ve ilk 24'te yalnızca dört katılımcıya sahipti; Caltech takımlar arasında birinci olurken, MIT ikinci oldu.[6] 2019 yılında, bir okulun en çok puanalan üç kişiden oluşan ekibi ve takım üyelerinin puanlarının toplamı karşılaştırılarak takım sıralarının belirlenmesi ile yarışma kuralları değişti.[5]

İlk beş takım bu sırayla 25.000 $, 20.000 $, 15.000 $, 10.000 $ ve 5.000 $ kazanır; ekip üyeleri sırasıyla 1.000, 800, 600, 400 ve 200 $ alır.

En iyi beş bireysel katılımcı, Putnam Fellows olarak adlandırılır ve 2.500 $ ile ödüllendirilir. Birinci olan ekibe sahip okul 25.000 $ ödül alır. Elizabeth Lowell Putnam Ödülü'nü kazananların yanı sıra birincilik alan ekip üyelerinin her biri 1.000 $ alır. Altıncıdan 15. sıraya kadar olan bireyler 1.000 dolar ve sonraki on kişi 250 dolar alır. En iyi 100 öğrencinin isimleri American Mathematical Monthly'de yayınlanır ve yarışma sonuçları, yarışmayı takip eden yılın Nisan ayı başlarında yayınlanır.[7]

Birçok Putnam Fellows, matematikte ve diğer alanlarda seçkin araştırmacılar olmaya devam etti, bunlara üç Fields Madalyası - Milnor, Mumford ve Quillen - ve iki Nobel fizik ödülü - Feynman ve Wilson dahildir.

KazananlarDüzenle

En çok puan toplayan takımlarDüzenle

Yıl Birinci İkinci Üçüncü Dördüncü Beşinci
1938 Toronto UC Berkeley Columbia
1939 Brooklyn Koleji MIT Mississippi Woman's
1940 Toronto Yale Columbia
1941 Brooklyn Koleji UPenn MIT
1942 Toronto Yale MIT New York Şehir Koleji
1946 Toronto MIT Brooklyn Koleji Carnegie Tech
1947 Harvard Yale Columbia UPenn
1948 Brooklyn Koleji Toronto Harvard NY Şehir Koleji ve McGill
1949 Harvard Toronto Carnegie Tech NY Şehir Koleji
1950 Caltech Harvard NYU Toronto
1951 Cornell Harvard Cooper Union NY Şehir Koleji
1952 Queen's Brooklyn Polytech Harvard MIT
1953 Harvard NY Şehir Koleji Cornell UC Berkeley
1954 Cornell Harvard MIT Toronto
1955 Harvard Toronto Yale Kenyon
1956 Harvard Columbia Queen's MIT
1957 Harvard Columbia Cornell Caltech
1958 (Bahar) Brooklyn Koleji Harvard Toronto Manitoba
1958 (Güz) Harvard Toronto Caltech Cornell
1959 Brooklyn Koleji Caltech Toronto Harvard Case Tech
1960 UC Berkeley Harvard MIT Michigan State Cornell
1961 Michigan State MIT Caltech Harvard Dartmouth
1962 Caltech Dartmouth Harvard Queen's UCLA
1963 Michigan State Brooklyn Koleji UPenn Caltech MIT
1964 Caltech MIT Harvard Case Tech UC Berkeley
1965 Harvard MIT Toronto Princeton Caltech
1966 Harvard MIT Chicago Michigan Princeton
1967 Michigan State Caltech Harvard MIT Michigan
1968 MIT Waterloo UCLA Michigan State Kansas
1969 MIT Rice Chicago Harvard Yale
1970 Chicago MIT Toronto Illinois Tech Caltech
1971 Caltech Chicago Harvard UC Davis MIT
1972 Caltech Oberlin Harvard Swarthmore MIT
1973 Caltech British Columbia Chicago Harvard Princeton
1974 Waterloo Chicago Caltech MIT British Columbia
1975 Caltech Chicago MIT Princeton Harvard
1976 Caltech Washington Üniversitesi in StL Princeton Case Western Reserve and MIT
1977 Washington Üniversitesi in StL UC Davis Caltech Princeton MIT
1978 Case Western Reserve Washington Üniversitesi Waterloo Harvard Caltech
1979 MIT Caltech Princeton Stanford Waterloo
1980 Washington Üniversitesi Harvard Maryland Chicago UC Berkeley
1981 Washington Üniversitesi Princeton Harvard Stanford Maryland
1982 Harvard Waterloo Caltech Yale Princeton
1983 Caltech Washington Üniversitesi Waterloo Princeton Chicago
1984 UC Davis ve Washington Üniversitesi Harvard Princeton Yale
1985 Harvard Princeton UC Berkeley Rice Waterloo
1986 Harvard Washington Üniversitesi UC Berkeley Yale MIT
1987 Harvard Princeton Carnegie Mellon UC Berkeley MIT
1988 Harvard Princeton Rice Waterloo Caltech
1989 Harvard Princeton Waterloo Yale Rice
1990 Harvard Duke Waterloo Yale Washington Üniversitesi
1991 Harvard Waterloo Harvey Mudd Stanford Yale
1992 Harvard Toronto Waterloo Princeton Cornell
1993 Duke Harvard Miami Üniversitesi MIT Michigan
1994 Harvard Cornell MIT Princeton Waterloo
1995 Harvard Cornell MIT Toronto Princeton
1996 Duke Princeton Harvard Washington Üniversitesi Caltech
1997 Harvard Duke Princeton MIT Washington Üniversitesi
1998 Harvard MIT Princeton Caltech Waterloo
1999 Waterloo Harvard Duke Michigan Chicago
2000 Duke MIT Harvard Caltech Toronto
2001 Harvard MIT Duke UC Berkeley Stanford
2002 Harvard Princeton Duke UC Berkeley Stanford
2003 MIT Harvard Duke Caltech Harvey Mudd
2004 MIT Princeton Duke Waterloo Caltech
2005 Harvard Princeton Duke MIT Waterloo
2006 Princeton Harvard MIT Toronto Chicago
2007 Harvard Princeton MIT Stanford Duke
2008 Harvard Princeton MIT Stanford Caltech
2009 MIT Harvard Caltech Stanford Princeton
2010 Caltech MIT Harvard UC Berkeley Waterloo
2011 Harvard Carnegie Mellon Caltech Stanford MIT
2012 Harvard MIT UCLA Stony Brook Carnegie Mellon
2013 MIT Carnegie Mellon Stanford Harvard Caltech
2014 MIT Harvard RPI Waterloo Carnegie Mellon
2015 MIT Carnegie Mellon Princeton Stanford Harvard
2016 Carnegie Mellon Princeton Harvard MIT Stanford
2017 MIT Harvard Princeton Toronto UCLA
2018 Harvard MIT UCLA Columbia Stanford
2019 MIT Harvard Stanford UCLA Waterloo

Geçmiş performansa göre sıralanan takımlarDüzenle

Aşağıda ilk beşte yer alan takımların sayısı ve şampiyonluk sayısına göre bir takım tablosu bulunmaktadır.

Aşağıdaki tablo İlk Beşte (2019 (2019) itibarıyla) yer alan takımları listelemektedir:

En iyi beş Takım(lar)
65 Harvard
50 MIT
33 Caltech
31 Princeton
20 Waterloo
19 Toronto
14 Stanford
12 Duke
11 Chicago, Washington Üniversitesi, St. Louis, Yale
10 UC Berkeley, Cornell
9 Carnegie Mellon (eski Carnegie Tech dahil)
6 Columbia, UCLA
5 Brooklyn Koleji, New York Şehir Koleji, Michigan Eyaleti
4 Case Western Reserve (eski Case Tech dahil), Michigan, Rice
3 Brooklyn Polytech, UC Davis, Kraliçe'nin, Penn
2 Britanya Kolombiyası, Dartmouth, Harvey Mudd, Maryland
1 Cooper Union, Illinois Tech, Kansas, Kenyon, Manitoba, McGill, Miami Üniversitesi, RPI, NYU, Oberlin, Stony Brook, Swarthmore, William Carey (Mississippi Woman's'ın eski adı ile)

Yakın tarihli bir analiz için, aşağıdaki tabloda 2000'den beri ilk beşte yer alan takımlar listelenmektedir (2019 (2019) itibarıyla):

En iyi beş Takım(lar)
19 Harvard, MIT
11 Stanford
10 Princeton
8 Caltech
7 Duke
6 Carnegie Mellon
5 Waterloo
4 UCLA
3 UC Berkeley, Toronto
1 Chicago, Harvey Mudd, Stony Brook, RPI, Columbia

Aşağıdaki tabloda, birincilik kazanan Takımlar listelenmektedir (2019 (2019) itibarıyla):

İlk Sıra Takım(lar)
30 Harvard
10 Caltech, MIT
4 Toronto, Washington Üniversitesi, St. Louis
3 Brooklyn Koleji, Duke, Michigan Eyaleti
2 Brooklyn Polytech, Cornell, Waterloo
1 UC Berkeley, UC Davis, Carnegie Mellon, Case Western Reserve, Chicago, Princeton, Queen's

Putnam FellowsDüzenle

İlk yarışmadan bu yana, yarışmadaki ilk beş (veya beraberlik olması durumunda altı) katılımcı Putnam Fellows olarak adlandırıldı. İlk beş arasında, Putnam Fellows sıralanmaz. Öğrencilerin Putnam Yarışmasına dört kereden fazla katılmalarına izin verilmez. Örneğin, bir lise son sınıf öğrencisi resmi olarak katılmayı seçerse, kolejdeki uygunluk yıllarından birini etkin bir şekilde kaybetmeyi seçer (bkz. Gabriel Carroll). Bu, dört kez Putnam Fellow olmayı daha da kayda değer bir başarı haline getirmektedir. Yarışma tarihinde, dört kez sadece sekiz öğrenci Putnam Fellows oldu ve yirmi üç öğrenci ödülü üç kez kazandı. Aşağıdaki tablo bu öğrencileri listeler:

İsim Okul Yıllar
Don Coppersmith MIT 1968 1969 1970 1971
Arthur Rubin Purdue, Caltech 1970 1971 1972 1973
Bjorn Poonen Harvard 1985 1986 1987 1988
Ravi D. Vakil Toronto 1988 1989 1990 1991
Gabriel D. Carroll UC Berkeley, Harvard 2000 2001 2002 2003
Reid W. Barton MIT 2001 2002 2003 2004
Daniel Kane MIT 2003 2004 2005 2006
Brian R. Lawrence Caltech 2007 2008 2010 2011
Edward L. Kaplan Carnegie Tech 1939 1940 1941
Andrew M. Gleason Yale 1940 1941 1942
Donald J. Newman NY Şehir Koleji 1948 1949 1950
James B. Herreshoff IV UC Berkeley 1951 1952 1953
Samuel Jacob Klein NY Şehir Koleji 1953 1959 1960
Randall L. Dougherty UC Berkeley 1978 1979 1980
Eric D. Carlson Michigan State 1980 1982 1983
David W. Ash Waterloo 1981 1982 1983
Noam D. Elkies Columbia 1982 1983 1984
David J. Grabiner Princeton 1986 1987 1988
David J. Moews Harvard 1986 1987 1988
J. P. Grossman Toronto 1993 1994 1995
Kiran S. Kedlaya Harvard 1993 1994 1995
Lenhard L. Ng Harvard 1993 1994 1995
Ciprian Manolescu Harvard 1997 1998 2000
Aaron Pixton Princeton 2004 2005 2007
Yufei Zhao MIT 2006 2008 2009
Arnav Tripathy Harvard 2007 2008 2009
Seok Hyeong Lee Stanford 2008 2010 2011
Evan O'Dorney UC Berkeley, Harvard 2011 2012 2013
Zipei Nie MIT 2012 2013 2014
David Yang MIT 2013 2014 2015
Yunkun Zhou MIT 2015 2016 2017

Aşağıdaki tablo, 1938'den günümüze tüm Putnam Fellows'ları, ilk beşe girdikleri yıllarla birlikte listelemektedir.[8]

İsim (Okul) Yıl(lar)
George W. Mackey (Rice) 1938
Irving Kaplansky (Toronto) 1938
Michael J. Norris (St. Thomas Koleji) 1938
Robert W. Gibson (Fort Hays Kansas State) 1938
Bernard Sherman (Brooklyn Koleji) 1938, 1939
Abraham Hillman (Brooklyn Koleji) 1939
Richard P. Feynman (MIT) 1939
William Nierenberg (N.Y. Şehir Koleji) 1939
Edward L. Kaplan (Carnegie Tech) 1939, 1940, 1941
John Cotton Maynard (Toronto) 1940
Robert Maughan Snow (George Washington) 1940
W. J. R. Crosby (Toronto) 1940
Andrew M. Gleason (Yale) 1940, 1941, 1942
Paul C. Rosenbloom (UPenn) 1941
Richard F. Arens (UCLA) 1941
Samuel I. Askovitz (UPenn) 1941
Harold Victor Lyons (Toronto) 1942
Harvey Cohn (City College of NY) 1942
Melvin A. Preston (Toronto) 1942
Warren S. Loud (MIT) 1942
Donald A. Fraser (Toronto) 1946
Eugenio Calabi (MIT) 1946
Felix Browder (MIT) 1946
J. Arthur Greenwood (Harvard) 1946
Maxwell A. Rosenlicht (Columbia) 1946, 1947
Clarence Wilson Hewlett, Jr. (Harvard) 1947
William Turanski (UPenn) 1947
Eoin L. Whitney (Alberta) 1947, 1948
W. Forrest Stinespring (Harvard) 1947, 1949
George F. D. Duff (Toronto) 1948
Harry Gonshor (McGill) 1948
Leonard Geller (Brooklyn Koleji) 1948
Robert L. Mills (Columbia) 1948
Donald J. Newman (NY Şehir Koleji) 1948, 1949, 1950
Ariel Zemach (Harvard) 1949
David L. Yarmush (Harvard) 1949
John W. Milnor (Princeton) 1949, 1950
John P. Mayberry (Toronto) 1950
Richard J. Semple (Toronto) 1950
Z. Alexander Melzak (British Columbia) 1950
Arthur P. Dempster (Toronto) 1951
Harold Widom (City College of NY) 1951
Herbert C. Kranzer (NYU) 1951
Peter John Redmond (Cooper Union) 1951
James B. Herreshoff IV (UC Berkeley) 1951, 1952, 1953
Eugene R. Rodemich (Washington U in StL) 1952
Gerhard Rayna (Harvard) 1952
Richard G. Swan (Princeton) 1952
Walter Lewis Baily, Jr. (MIT) 1952
Marshall L. Freimer (Harvard) 1953
Norman Bauman (Harvard) 1953
Tai Tsun Wu (Minnesota) 1953
Samuel Jacob Klein (NY Şehir Koleji) 1953, 1959, 1960
Benjamin Muckenhoupt (Harvard) 1954
James Daniel Bjorken (MIT) 1954
Leonard Evens (Cornell) 1954
William P. Hanf (UC Berkeley) 1954
Kenneth G. Wilson (Harvard) 1954, 1956
Howard C. Rumsey, Jr. (Caltech) 1955
Jack Towber (Brooklyn College) 1955
David B. Mumford (Harvard) 1955, 1956
Trevor Barker (Kenyon) 1955, 1956
Everett C. Dade (Harvard) 1955, 1957
Richard Michael Friedberg (Harvard) 1956
David M. Bloom (Columbia) 1956, 1957
J. Ian Richards (Minnesota) 1957
Richard T. Bumby (MIT) 1957
Rohit J. Parikh (Harvard) 1957
David R. Brillinger (Toronto) Spring 1958
Donald J. C. Bures (Queen's) Spring 1958
Lawrence A. Shepp (Brooklyn Polytech) Spring 1958
Richard M. Dudley (Harvard) Spring 1958
Joseph Lipman (Toronto) Spring 1958, Fall 1958
Alan Gaisford Waterman (San Diego State) Fall 1958
John Rex Forrester Hewett (Toronto) Fall 1958
Robin C. Hartshorne (Harvard) Fall 1958
Alfred W. Hales (Caltech) Fall 1958, 1959
Daniel G. Quillen (Harvard) 1959
Donald Passman (Brooklyn Polytech) 1959
Donald S. Gorman (Harvard) 1959
I. Martin Isaacs (Brooklyn Polytech) 1959
Stephen L. Adler (Harvard) 1959
Stephen Lichtenbaum (Harvard) 1959
Jon H. Folkman (UC Berkeley) 1960
Louis Jaeckel (UCLA) 1960
Melvin Hochster (Harvard) 1960
William R. Emerson (Caltech) 1960
Barry Wolk (Manitoba) 1961
Elwyn R. Berlekamp (MIT) 1961
Edward Anton Bender (Caltech) 1961, 1962
John Hathaway Lindsey (Caltech) 1961, 1962
William C. Waterhouse (Harvard) 1961, 1962
John William Wood (Harvard) 1962
Robert S. Strichartz (Dartmouth) 1962
Joel H. Spencer (MIT) 1963
Lawrence A. Zalcman (Dartmouth) 1963
Lawrence J. Corwin (Harvard) 1963
Robert E. Greene (Michigan State) 1963
Stephen E. Crick, Jr. (Michigan State) 1963
Barry B. MacKichan (Harvard) 1964
Fred William Roush (UNC Chapel Hill) 1964
Roger E. Howe (Harvard) 1964
Rufus (Robert) Bowen (UC Berkeley) 1964, 1965
Vern Poythress (Caltech) 1964
Andreas R. Blass (Detroit) 1965
Barry Simon (Harvard) 1965
Daniel Fendel (Harvard) 1965
Lon M. Rosen (Toronto) 1965
Marshall W. Buck (Harvard) 1966
Robert E. Maas (Santa Clara) 1966
Robert S. Winternitz (MIT) 1966
Theodore C. Chang (MIT) 1966
Richard C. Schroeppel (MIT) 1966, 1967
David R. Haynor (Harvard) 1967
Dennis A. Hejhal (Chicago) 1967
Don B. Zagier (MIT) 1967
Peter L. Montgomery (UC Berkeley) 1967
Dean G. Huffman (Yale) 1968
Gerald S. Gras (MIT) 1968
Neal Koblitz (Harvard) 1968
Gerald A. Edgar (UC Santa Barbara) 1968, 1969
Don Coppersmith (MIT) 1968, 1969, 1970, 1971
Alan R. Beale (Rice) 1969
Steven K. Winkler (MIT) 1969, 1970
Robert A. Oliver (Chicago) 1969, 1970
Jeffrey Lagarias (MIT) 1970
Jockum Aniansson (Yale) 1970
Arthur Rubin (Purdue, Caltech) 1970, 1971, 1972, 1973
Dale Peterson (Yale) 1971
David Shucker (Swarthmore) 1971
Robert Israel (Chicago) 1971
Michael Yoder (Caltech) 1971, 1972
Arthur Rothstein (Reed) 1972
David Vogan (Chicago) 1972
Dean Hickerson (UC Davis) 1972
Ira Gessel (Harvard) 1972
Angelos J. Tsirimokos (Princeton) 1973
Matthew L. Ginsberg (Wesleyan) 1973
Peter G. De Buda (Toronto) 1973
David J. Anick (MIT) 1973, 1975
Grant M. Roberts (Waterloo) 1974
James B. Saxe (Union) 1974
Karl C. Rubin (Princeton) 1974
Philip N. Strenski (Armstrong State) 1974
Thomas G. Goodwillie (Harvard) 1974, 1975
Ernest S. Davis (MIT) 1975
Franklin T. Adams (Chicago) 1975
Christopher L. Henley (Caltech) 1975, 1976
David J. Wright (Cornell) 1976
Nathaniel S. Kuhn (Harvard) 1976
Paul M. Herdeg (Case Western Reserve) 1976
Philip I. Harrington (Washington U in StL) 1976
Steven T. Tschantz (UC Berkeley) 1976, 1978
Adam L. Stephanides (Chicago) 1977, 1981
Michael Roberts (MIT) 1977
Paul A. Vojta (Minnesota) 1977
Stephen W. Modzelewski (Harvard) 1977
Russell D. Lyons (Case Western Reserve) 1977, 1978
Mark R. Kleiman (Princeton) 1978
Peter W. Shor (Caltech) 1978
Randall L. Dougherty (UC Berkeley) 1978, 1979, 1980
Charles H. Walter (Princeton) 1979
Mark G. Pleszkoch (Virginia) 1979
Miller Puckette (MIT) 1979
Richard Mifflin (Rice) 1979
Daniel J. Goldstein (Chicago) 1980
Laurence E. Penn (Harvard) 1980
Michael Raship (Harvard) 1980
Eric D. Carlson (Michigan State) 1980, 1982, 1983
Robin A. Pemantle (UC Berkeley) 1981
Scott R. Fluhrer (Case Western Reserve) 1981
David W. Ash (Waterloo) 1981, 1982, 1983
Michael J. Larsen (Harvard) 1981, 1983
Brian R. Hunt (Maryland) 1982
Edward A. Shpiz (Washington U in StL) 1982
Noam D. Elkies (Columbia) 1982, 1983, 1984
Gregg N. Patruno (Princeton) 1983
Benji N. Fisher (Harvard) 1984
Daniel W. Johnson (Rose-Hulman Tech) 1984
Richard A. Stong (Washington U in StL) 1984
Michael Reid (Harvard) 1984, 1987
Everett W. Howe (Caltech) 1985
Keith A. Ramsay (Chicago) 1985
Martin V. Hildebrand (Williams) 1985
Douglas S. Jungreis (Harvard) 1985, 1986
Bjorn Poonen (Harvard) 1985, 1986, 1987, 1988
David I. Zuckerman (Harvard) 1986
Waldemar P. Horwat (MIT) 1986
David J. Grabiner (Princeton) 1986, 1987, 1988
David J. Moews (Harvard) 1986, 1987, 1988
Constantin S. Teleman (Harvard) 1987
John S. Tillinghast (UC Davis) 1987
Jeremy A. Kahn (Harvard) 1988
Ravi D. Vakil (Toronto) 1988, 1989, 1990, 1991
Andrew H. Kresch (Yale) 1989
Christos A. Athanasiadis (MIT) 1989
Colin M. Springer (Waterloo) 1989
Sihao Wu (Yale) 1989
William P. Cross (Caltech) 1989
Jordan Lampe (UC Berkeley) 1990
Raymond M. Sidney (Harvard) 1990
Eric K. Wepsic (Harvard) 1990, 1991
Jordan S. Ellenberg (Harvard) 1990, 1992
Joshua B. Fischman (Princeton) 1991
Xi Chen (Missouri–Rolla) 1991
Samuel A. Kutin (Harvard) 1991, 1992
Jeffrey M. Vanderkam (Duke) 1992
Serban M. Nacu (Harvard) 1992
Adam Logan (Princeton) 1992, 1993
Craig B. Gentry (Duke) 1993
Wei-Hwa Huang (Caltech) 1993
J. P. Grossman (Toronto) 1993, 1994, 1995
Kiran S. Kedlaya (Harvard) 1993, 1994, 1995
Lenhard L. Ng (Harvard) 1993, 1994, 1995
William R. Mann (Princeton) 1994
Jeremy L. Bem (Cornell) 1994, 1996
Sergey V. Levin (Harvard) 1995
Yevgeniy Dodis (NYU) 1995
Dragos N. Oprea (Harvard) 1996
Ioana Dumitriu (NYU) 1996
Robert D. Kleinberg (Cornell) 1996
Stephen S. Wang (Harvard) 1996
Daniel K. Schepler (Washington U in StL) 1996, 1997
Ovidiu Savin (Pittsburgh) 1997
Patrick K. Corn (Harvard) 1997
Samuel Grushevsky (Harvard) 1997
Mike Develin (Harvard) 1997, 1998
Ciprian Manolescu (Harvard) 1997, 1998, 2000
Ari M. Turner (Princeton) 1998
Nathan G. Curtis (Duke) 1998
Kevin D. Lacker (Duke) 1998, 2001
Christopher C. Mihelich (Harvard) 1999
Colin A. Percival (Simon Fraser) 1999
Davesh Maulik (Harvard) 1999
Derek I.E. Kisman (Waterloo) 1999
Sabin Cautis (Waterloo) 1999
Stewart Ellis (OSU) 1999
Abhinav Kumar (MIT) 1999, 2000
Pavlo Pylyavskyy (MIT) 2000
Alexander B. Schwartz (Harvard) 2000, 2002
Gabriel D. Carroll (UC Berkeley, Harvard) 2000, 2001, 2002, 2003
George Lee, Jr. (Harvard) 2001
Jan K. Siwanowicz (City College of NY) 2001
Reid W. Barton (MIT) 2001, 2002, 2003, 2004
Deniss Cebikins (MIT) 2002
Melanie E. Wood (Duke) 2002
Ralph C. Furmaniak (Waterloo) 2003
Ana Caraiani (Princeton) 2003, 2004
Daniel M. Kane (MIT) 2003, 2004, 2005, 2006
Vladimir V. Barzov (MIT) 2004
Aaron Pixton (Princeton) 2004, 2005, 2007
Oleg Golberg (MIT) 2005
Matthew M. Ince (MIT) 2005
Ricky I. Liu (Harvard) 2005
Tiankai Liu (Harvard) 2005, 2006
Hansheng Diao (MIT) 2006
Po-Ru Loh (Caltech) 2006
Yufei Zhao (MIT) 2006, 2008, 2009
Jason C. Bland (Caltech) 2007
Brian R. Lawrence (Caltech) 2007, 2008, 2010, 2011
Qingchun Ren (MIT) 2007, 2009
Xuancheng Shao (MIT) 2007
Arnav Tripathy (Harvard) 2007, 2008, 2009
Seok Hyeong Lee (Stanford) 2008, 2010, 2011
Bohua Zhan (MIT) 2008
William Johnson (U of Washington) 2009
Xiaosheng Mu (Yale) 2009, 2011
Yu Deng (MIT) 2010
Colin P. Sandon (MIT) 2010
Alex (Lin) Zhai (Harvard) 2010
Samuel S. Elder (Caltech) 2011
Evan O'Dorney (Harvard) 2011, 2012, 2013
Benjamin P. Gunby (MIT) 2012
Eric K. Larson (Harvard) 2012
Mitchell M. Lee (MIT) 2012, 2013
Zipei Nie (MIT) 2012, 2013, 2014
Bobby Shen (MIT) 2013, 2014
David Yang (MIT) 2013, 2014, 2015
Ravi Jagadeesan (Harvard) 2014
Mark Sellke (MIT) 2014
Lingfu Zhang (MIT) 2014
Pakawut Jiradilok (Harvard) 2015
Bumsoo Kim (Princeton) 2015
Gyujin Oh (Stanford) 2015
Daniel Spivak (Waterloo) 2015
Yunkun Zhou (MIT) 2015, 2016, 2017
Joshua D. Brakensiek (Carnegie Mellon) 2016
Dong Ryul Kim (Harvard) 2016, 2018
Thomas E. Swayze (Carnegie Mellon) 2016
Samuel Zbarsky (Carnegie Mellon) 2016
David Stoner (Harvard) 2017, 2018
Ömer Cerrahoğlu (MIT) 2017
Jiyang Gao (MIT) 2017
Junyao Peng (MIT) 2017
Ashwin Sah (MIT) 2017, 2019
Yuan Yao (MIT) 2018, 2019
Shengtong Zhang (MIT) 2018, 2019
Shyam Narayanan (Harvard) 2018
Kevin Sun (MIT) 2019
Daniel Zhu (MIT) 2019

Elizabeth Lowell Putnam Ödülü sahipleriDüzenle

Elizabeth Lowell Putnam Ödülü, 1992'den beri yüksek puan alan bir kadın katılımcıya verilebiliyor ve 2019'da ilk kez üç ödül verildi.[9] Katıldıkları yıl(lar)da ödül alanlar kalın yazılmıştır.

İsim Okul Yıl(lar)
Dana Pascovici Dartmouth 1992
Ruth A. Britto-Pacumio MIT 1994
Ioana Dumitriu NYU 1995, 1996, 1997
Wai Ling Yee Waterloo 1999
Melanie E. Wood Duke 2001, 2002
Ana Caraiani Princeton 2003, 2004
Alison B. Miller Harvard 2005, 2006, 2007
Viktoriya Krakovna Toronto 2008
Yinghui Wang MIT 2010
Fei Song Virjinya 2011
Xiao Wu Yale 2013
Simona Diaconu Princeton 2016
Ni Yan UCLA 2017
Danielle Wang MIT 2015, 2018
Laura Pierson Harvard 2019
Qi Qi MIT 2019
Hanzhi Zheng Stanford 2019

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ "William Lowell Putnam Competition Prizes". math.scu.edu. Santa Clara University. 27 Ekim 2003 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
  2. ^ "Putnam Competition | Mathematical Association of America". www.maa.org (İngilizce). 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2018. 
  3. ^ "The Harvard-United States Military Academy Mathematics Competition of 1933: Genesis of the William Lowell Putnam Mathematical Competition". www.westpoint.edu. 20 Mart 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2018. 
  4. ^ "History of the Putnam Prize". Santa Clara University – Mathematics & Computer Science. 6 Ekim 2001 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2018. 
  5. ^ a b "Putnam Competition | Mathematical Association of America". www.maa.org. 2 Ekim 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2020. 
  6. ^ "At Putnam, students rise to the challenge". news.mit.edu. MIT News. 3 Mayıs 2016. 4 Mayıs 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2018. 
  7. ^ "Putnam Mathematical Competition". mathworld.wolfram.com (İngilizce). Wolfram Web Resources. 17 Nisan 2018. 25 Şubat 2004 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Nisan 2018. 
  8. ^ Gallian, Joseph A. (Ekim 2004). "The First Sixty-Six Years of the Putnam Competition". The American Mathematical Monthly. 111 (8): 691-699. doi:10.2307/4145042. JSTOR 4145042. 
  9. ^ "Top Students and Teams Announced in Putnam Competition". www.maa.org. Mathematical Association of America. 3 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Dış bağlantılarDüzenle