William Chittick

William C. Chittick, New York Devlet Üniversitesi'nde, karşılaştırmalı araştırmalar bölümü profesörüdür.

Milford, Connecticut'ta doğup büyüyen William C. Chittick lisansını Ohio Wooster Koleji'nde tarih alanında tamamladıktan sonra doktorasını 1974'te Tahran Üniversitesi'nde Fars edebiyatı alanında tamamladı.

Tahran'da Aryamehr Teknik Üniversitesi'de beşeri bilimler bölümünde karşılaştırmalı dinler alanında hocalık yaptı. İran İslam Devrimi'nden önce İran Kraliyet Felsefe Akademisi'nde yardımcı doçentti. 1979'da Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü ve dini araştırmalar alanında hocalığını sürdürdü.

Yirmi beş kadar tercümesi ve İslam düşüncesi, tasavvuf, Şiilik ve Fars edebiyatı alanında çok sayıda makalesi olan ancak özellikle Muhyiddin Arabi ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi sufi yazar ve şairlerinin yazılarını İngilizceye tercüme edip ve yorumladığı eserlerle tanınan Chittick, halen tasavvuf ve İslam felsefesi alanında çeşitli araştırma projelerinde çalışmakta ve İslam klasikleri, Hinduizm ve dini araştırmalar alanının diğer konularına dair dersler vermeye devam etmektedir.

EserleriDüzenle

  • The Sufi Path of Knowledge
  • The Sufi Path of Love: The Spiritual Teachings of Rumi (1983)
  • The Psalms of Islam (1988)
  • The Self-Disclosure of God: Principles of Ibn al-`Arabî's Cosmology (1998)
  • Sufism: A Short Introduction (2000)
  • The Heart of Islamic Philosophy: The Quest for Self-Knowledge in the Teachings of Afdal al-Dîn Kâshânî (2001)
  • The Elixir of the Gnostics (2003)
  • Me & Rumi: The Autobiography of Shams-i Tabrizi (2004)

Ayrıca bakınızDüzenle