Wuragag ve Waramurungundi

(Waramurungundi sayfasından yönlendirildi)

Wuragag ve Waramurungundi, Aborjin mitolojisindeki ilk erkek ve kadın.

WuragagDüzenle

Wurugag olarak da anılır. Avustralya'daki Gunwinggu topluluğuna göre Wuragag ilk erkek insan ve Waramurungundi'nin kocasıdır.

WaramurungundiDüzenle

Gunwinggulara göre ilk kadın ve Wuragag'ın karısı. İnanca göre Waramurungundi Avustralya'daki her şeyin yaratıcısı, ana tanrıçadır. Dünya'yı doğurmuş, daha sonra da dünya üzerindeki her türlü canlıyı doğurmuş, şekillendirmiştir. Ayrıca bu inanışa göre Waramurungundi yarattığı canlılara farklı dillerde konuşmayı öğretmiştir.