Voyvoda (Osmanlı İmparatorluğu)

Memur

Voyvoda, Osmanlı İmparatorluğu döneminde hazineye ait arazi ile padişah, kadın efendi, sadrazam, vezir, beylerbeyi ve sancakbeyi haslarının gelirlerini tahsil etmek üzere görevlendirilen memurlardı.

Bunların aynı zamanda hası bulunduran yerin düzen ve güvenliğini sağlamak görevleride vardı. Voyvodolar bulundukları yörenin güçlü adamlarından olduklarından Osmanlı devletine zaman zaman sorun çıkarmışlardı.[1]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Osmanlı Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı-3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-1998, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı