Von Luschan'ın skalası

Von Luschan'ın skalası insanların cilt rengini sınıflandırmak amacıyla kullanılan bir ölçektir. Adını Avusturyalı hekim Felix von Luschan'dan almıştır.

Von Luschan'ın skalası

İnsanlarda bulunan gruplaştırma isteğinin sonuca ulaştığını gösteren bir skaladır. Bu skala nedeniyle bazı gruplar bunun insanlar arasındaki gruplaşmayı ve ayrılıkçılığı artıracağı tezini savunmuş ve skalaya karşı çıkmıştır.