Vikipedi:WMTR/Etkinlik katılım politikası

Bu politika, WMTR Yönetim Komitesi'nin 12 Temmuz 2016 tarihli oturumunda onaylanmıştır.
 • Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR), "özgür bilginin oluşturulması, desteklenmesi ve yayılması" maksadıyla etkinlikler düzenler.
 • Tüm etkinlikler, kişinin daha önceki katılım durumu veya geçmişine bakılmaksızın, bu amaca erişmekte yardımcı olmak isteyen herkese açıktır.
 • Katılımcıların dostane ve uygar davranışlar sergilemeleri beklenir. Gönüllülere ve çalışanlara saygı çerçevesi içinde davranılmalıdır.
 • Başkalarının WMTR etkinliklerine katılımını engelleyen yıkıcı ve ayrımcı davranışlar kabul edilmez. Bu davranışlar, aşağıdakileri içerir:
  • Herhangi birine cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel tercih, fiziksel veya zihinsel engel, dinsel inanç (veya dinsel inancın olmayışı) gerekçesiyle yöneltilen her türlü taciz, ayrımcılık veya küfür. Ayrıca uygunsuz cinsel içeriğe sahip olan veya rahatsızlık verici görsellerin kamu alanlarındaki varlığı, kasıtlı korkutma, gizlice takip, istenmeden takip, taciz edici fotoğraf çekimi veya kayıt yapılması, sürekli sözün kesilmesi, uygunsuz fiziksel temas ve istenmeyen cinsel ilgi de taciz kapsamında yer almaktadır. Katılımcılardan taciz davranışını bırakmaları istenir ve derhal buna uymaları beklenir. İster çevrimiçi isterse yüz yüze gerçekleşsin tacize aynı şekilde muamele edilir.
  • WMTR etkinliklerine katılan kimselerin özel hayatlarına sürekli karışmak.
 • Etkinlik organizatörleri bu politikanın uygulanmasını sağlamaktan sorumludur. Eğer bir kişinin davranışlarından kaygı duyulursa veya bir şikayet alınırsa duruma uygun şekilde müdahale edilmelidir. Bazı durumlarda uygun müdahale, ilgili kişiyi davranışını değiştirmesi için özel olarak uyarmak olabilir. Daha ciddi bazı durumlarda kişiden etkinlikten ayrılmasını istemek zorunluluğu ortaya çıkabilir. Etkinliği düzenleyenler buna mecbur kalmaları halinde etkinliğin düzenlendiği mekândaki görevlileri veya polisi devreye sokacaktır.
 • Eğer taciz ediliyorsanız, başka birinin taciz ediliğini fark ettiyseniz veya başka bir endişeniz varsa lütfen hemen organizatörlerden biri ile temas kurun.
 • Organizatörler tacize uğrayan herkese, -örneğin kendilerine birinin eşlik etmesini sağlamak suretiyle- destek olacaktır.
 • Her müdahale hemen Etkinlik Sorumlusu'na bildirilmelidir.
 • Bir şahıs, kabul edilemez bir davranış sergilerse veya vakıf amaçları dışında bir nedenle katılma girişiminde bulunursa, Etkinlik Sorumlusu, Yönetim Komitesi'ne o kişinin tüm WMTR etkinliklerinin dışında tutulmasını önermelidir. Böyle bir dışlama, yönetimden gelecek karar beklendikten sonra yürürlüğe girer.
 • Bu politikanın uygulanması ile ilgili sorunlar öncelikle Etkinlik Sorumlusu'na iletilmelidir. Etkinlik Sorumlusu'nun idaresi ile ilgili endişeler varsa Yönetim Komitesi'ne sunulmalıdır.

NotDüzenle

Bir etkinlik için kısıtlı kapasite söz konusu ise ve kapasitenin üzerinde başvuru varsa, başvuranlara yer tahsisi zorunluluğu doğabilir. Bu tahsis, ilk gelen alır esasına göre yapılabilir veya rastgele olabilir ya da bazı durumlarda etkinliğin amacı açısından hangi başvuru sahiplerinin katılımının uygun olduğu değerlendirilerek yapılabilir.

Bu politika, Dostane Alan Politikaları'nda izin verildiği üzere varolan bir politikadan uyarlanmıştır.