Vikipedi:Madde sihirbazı/1. versiyon/Yenioluşum

Canlı sohbet ile yardım: irc • web

2. Konu
3. Kayda Değerlik
4. Kaynaklar
5. İçerik
6. Son
Kayda değerlik
Bir konu başlığı, konudan bağımsız olan güvenilir kaynaklarda önemli düzeyde ele alınmışsa, bağımsız bir madde için gereken ölçütleri sağladığı varsayılmaktadır.

- Vikipedi:Genel kayda değerlik yönergesi

Madde Sihirbazı'nı kullandığınız için teşekkürler!

Yenioluşum (neologism), yakın zamanda ortaya atılmış olan, genellikle herhangi bir sözlükte rastlanmayan, ancak belirli topluluklarda veya geniş çapta kullanılması söz konusu olabilen sözcük ve terimlere verilen addır. Bunların geniş kullanıma ulaşamamış türleri de bulunmaktadır.

Bazen belirli bir terim hakkında birçok kaynağı bir araya getirerek, yenioluşumun internette ya da toplumda kullanımına dair kanıtlar gösterilebilmektedir. Bu durumda da, Vikipedi'nin bu yeni terim için bir madde açması gerektiğinin düşünülmesi doğal bir hal almaktadır. Ancak bu, her zaman geçerli değildir. Yenioluşumları konu ya da ad olarak alan maddelerin uygunsuz olabilmesinin çeşitli nedenleri bulunmaktadır:

  • İlk neden, Vikipedi'nin sözlük olmamasıdır ve bir yenioluşumu tanımlamaya çalışan maddeler, Vikipedi için uygun değildir.
  • Bir diğer neden de, yenioluşumlar ile ilgili maddelerin çoğu zaman ilgili topluluklarda ya da internet üzerinde gözlenen ortaya çıkış ve kullanım durumlarını takip altına almaya çalışmasıdır. Bu da, iddiaların konudan bağımsız ve doğrulanabilir olan güvenilir kaynaklara atıfta bulunulmaksızın gerçekleştirilmektedir. Madde doğrulanabilir değilse, bu durumda çözümleme, birleştirme ve özgün araştırma teşkil eder ve Vikipedi tarafından kabul edilemez. Terimin kullanımına ilişkin birçok örnek olsa da, durumda değişiklik olmamaktadır.

Çoğu durumda, yenioluşumları konu alan maddeler silinmektedir. Yaygınlığa kavuşamamış sözcükleri konu alan maddeler ise, neredeyse her seferinde silinmektedir; çünkü bu maddeler, terimin kullanımını artırma amacıyla Vikipedi'nin kullanılması amacıyla oluşturulmaktadır. Bu nedenle, yenioluşumları konu alan maddeler, şu anda Madde Sihirbazı tarafından kabul edilmemektedir.

Vikisöz'ün ölçütleri Vikipedi'den farklı olduğu için, bu projede Vikipedi'nin kabul edemeyeceği yenioluşumların ele alınabilmesi mümkündür. Bir yenioluşum hakkında madde hazırlamak istiyorsanız, Vikipedi yerine Vikisöz'e katkıda bulunmayı düşünebilirsiniz.

Vikisöz