Vikipedi:İş birliği projesi/2015/5. hafta/Leyla Aylin

Bilgi Kutusu Eklenen MaddelerDüzenle

 1. İstanbul Efendisi [1]
 2. Orhan Miroğlu [2]
 3. Olivier Rolin [3]
 4. Osman Engin [4]+ Eklemeler + [5]
 5. Marie Bonaparte [6]
 6. Abdurrahman Akdemir [7]
 7. Ahmet Lokurlu [8] + Eklemeler
 8. Aleksandr İvanoviç Oparin [9]
 9. Ahmet Uçar (akademisyen) [10]
 10. Adem Sözüer [11]
 11. Hüseyin Nail Kubalı [12]
 12. Seha Meray [13]
 13. Kemal Oğuzman [14]
 14. İlhan Akın [15]
 15. Rona Serozan [16]
 16. Ergun Özbudun [17]
 17. Mehmet Feyzi Feyzioğlu [18]
 18. Bülent Tanör [19] + Eklemeler

Yeni Eklenen MaddelerDüzenle

 1. Detlef Leenen [20]
 2. Zafer Zeytin [21]

Diğer düzeltmeler vb.Düzenle

 1. Detlef Leenen [22] + [23]
 2. Halil Akkanat [24]
 3. Zafer Zeytin [25]

Bilgi Kutusuz Şablonu Eklenen MaddelerDüzenle

 1. Ertuğrul Melikoğlu [26]
 2. Abdülhalim Efendi [27]
 3. Şükrü Balcı [28]
 4. Fehmi Vural [29]
 5. Osman Çapalı [30]
 6. Nurettin Aynuksa [31]
 7. Nizamettin Erkmen [32]
 8. Orhan Öztrak [33]
 9. Mehmet Ersoy (Sinop doğumlu) [34]
 10. Yusuf Erbay [35]
 11. Esengül Civelek [36]
 12. Selim Cebiroğlu [37]
 13. Nusret Miroğlu [38]
 14. Ahmet Gültekin Kızılışık [39]
 15. Celalettin Cerrah [40]
 16. Recep Güven [41]
 17. İbrahim Etem Kılıçoğlu [42]
 18. Muharrem Tozçöken [43]
 19. Yücel Yavuz [44]
 20. Yavuz Erkmen [45]
 21. Halil Işık (vali) [46]
 22. Ali Çınar [47]
 23. Seyfettin Azizoğlu [48]
 24. Celal Dinçer [49]
 25. Ümit Karahan [50]
 26. Orhan Alimoğlu [51]
 27. Bülent Savur [52]
 28. Muzaffer Kuşakçıoğlu [53]
 29. Turgut Kılıçer [54]
 30. Mehmet Necip Seyhan [55]
 31. Gıyasettin Karaca [56]
 32. Kemal Demir [57]
 33. Selahattin İnal (siyasetçi) [58]
 34. Erol Yılmaz Akçal [59]
 35. Mehmet Nuri Kodamanoğlu [60]
 36. Ali Mesut Erez [61]
 37. Necmi Sönmez (siyasetçi) [62]
 38. İlyas Karaöz [63]
 39. Rıfkı Danışman [64]
 40. Turgut Toker [65]
 41. Mukadder Öztekin [66]
 42. Nezih Devres [67]
 43. Orhan Dikmen [68]
 44. Cevdet Aykan [69]
 45. Serbülent Bingöl [70]
 46. Ferit Kubat [71]
 47. Salim Özdemir Günday [72]
 48. Daniş Yurdakul [73]
 49. Nihat Danışman [74]
 50. Mustafa Karaer [75]
 51. Naci Babacan [76]
 52. Koru Engin [77]
 53. Yusuf Yakupoğlu [78]
 54. Mustafa Büyük [79]
 55. Alaettin Hüsnü Öskiper [80]
 56. Enver Hızlan [81]
 57. Mehmet Canseven [82]
 58. Gökhan Sözer [83]
 59. Haydar Özkın [84]
 60. Yılmaz Ergun [85]
 61. Hasan Duruer [86]
 62. Ünal Erkan [87]
 63. Hasan Özdemir [88]
 64. Mustafa Rüştü Taşar [89]
 65. Halit Dağlı [90]
 66. Emin Kul [91]
 67. İlker Tuncay [92]
 68. Gökhan Maraş [93]
 69. Muzaffer Arıcı [94]
 70. Metin Emiroğlu [95]
 71. Zeki Yavuztürk [96]
 72. İlhan Aküzüm [97]
 73. Ersin Taranoğlu [98]
 74. Osman Pepe [99]
 75. Zeki Ergezen [100]
 76. Celalettin Ünseli [101]
 77. Ramazan Er [102]
 78. Cevat Yurdakul [103]
 79. Naci Parmaksız [104]
 80. Ahmet Sadullah Verel [105]
 81. Mehmet Turan Bayazıt [106]
 82. Musa Çolak [107]
 83. Necati Şentürk [108]
 84. Ahmet Aydın (vali) [109]
 85. Murat Yıldırım (vali) [110]
 86. Naci Kıcıman [111]
 87. Enver Kuray [112]
 88. Haluk Nihat Pepeyi [113]
 89. İzzettin Çağpar [114]
 90. Cavit Okyayuz [115]
 91. Rıza Akdemir [116]
 92. İbrahim Şahin (vali) [117]
 93. Recep Birsin Özen [118]
 94. Selami Teker [119]
 95. Atilla Koç [120]
 96. Nuri Okutan [121]
 97. Halil Bey [122]
 98. Şekip Yurdakul [123]
 99. Abdulkadir Sarı [124]
 100. Mustafa Yaman (1961 doğumlu bürokrat) [125]
 101. Celalettin Tüfekçi [126]
 102. Şeref Tolungüç [127]
 103. Nüzhet Erman [128]
 104. Memduh Oğuz [129]
 105. Ali Yerlikaya [130]
 106. Cemalettin Sevim [131]
 107. Lütfi Fikret Tuncel [132]
 108. Aydın Nezih Doğan [133]
 109. Necdet Yılmaz [134]
 110. Oğuz Kağan Köksal [135]
 111. Ragıp Gerçeker [136]
 112. Fuat Baturay [137]
 113. Rebii Karatekin [138]
 114. Fahrettin Akkutlu [139]
 115. İbrahim Sabri Çıtak [140]
 116. Ahmet Sebati Ataman [141]
 117. Zübeyir Kemelek [142]
 118. Zeki Şanal [143]
 119. Cemal Tarlan [144]
 120. Lütfi Uraz [145]
 121. Ferit Nomer [146]
 122. Rıfat Danışman [147]
 123. Ahmet Vefik Kitapçıgil [148]
 124. Fahrettin Kiper [149]
 125. Ahmet Durmuş Evrendilek [150]
 126. Mehmet Rıfat Şahinbaş [151]
 127. Utku Acun [152]
 128. Nur Doğan Topaloğlu [153]
 129. Şemsettin Uzun [154]
 130. Cemal Orhan Mirkelam [155]
 131. İsa Parlak [156]
 132. Halil İbrahim Daşöz [157]
 133. Refet Topçuoğlu [158]
 134. Tevfik Hadi Baysal [159]
 135. Hamdi Ömeroğlu [160]