Vikipedi:İş birliği projesi/2011/38. hafta

İlerleme:
%7
4/30

2011'in 38. haftasının iş birliği projesi olarak Yeni BİR MADDE açma seçilmiştir. Amaç katılımcıların taslak maddeden ziyade kaliteli madde oluşturmaya teşvik etmektir. Bu iş birliği projesi, 19 Eylül 2011 günü UTC ile saat 00:01'da başlayacak ve 26 Eylül 2011 günü UTC ile saat 23:59'da bitecektir.

KriterlerDüzenle

 • Katılımcılar kendi inisiyatiflerinde geliştirip, kaliteli bir düzeye getirebileceklerini düşündükleri bir madde seçeceklerdir.
 • Tek veya grup halinde çalışılabilecek ancak maddedeki her alt başlığı sadece bir kullanıcı geliştirebilecektir.
 • Katılımcılar, puanlama yaparken karışıklık olmaması için; her tamamladıkları alt başlığın adını kendilerine ait proje değerlendirme sayfasına ekleyeceklerdir. Değerlendirme sayfasında giriş bölümünü belirtmeye gerek yoktur. Giriş bölümü puanlamaya en son eklenecektir.

PuanlamaDüzenle

 • Giriş bölümü: Bu bölümdeki her iki cümleye 1 puandır. Bu bölüm madde ortaklaşa yazılıyorsa; tüm katılımcılara da ortak puan olarak yansır. Ancak maddenin ortaklaşa yazılması halinde; bu bölümden en fazla 12 puan alınabilir.
 • Alt başlıklar: Yeni başlığa 4 puan (giriş bölümü veya bilgi kutusunun tekrarından oluşan alt başlıklar puanlamaya alınmayacaktır), ayrıca her iki cümleye 1 puan.
 • Fotoğraf: Her fotoğraf bir puan; alt yazı eklenirse toplam 2 puan.
  • Bilgi kutusunda kullanılacak olan fotoğrafa 3 puan verilecektir.
 • Kaynak: 3 kaynak eklenirse 1 puan verilecektir. Kaynakçadan alınan puan ritmik olarak artacaktır.
 • İç bağlantı: Her yeni açılan iç bağlantıdaki 3 cümle 1 puan.
 • Tablo: Tablolar sütun ve satır sayılarının çarpılarak (5x5 tablo: 25 gibi) 10'e bölünmesiyle çıkan rakama göre puanlandırılır. Ancak bir tablodan en fazla 10 puan alınabilir. (Küsürlü çıkarsa bir üst sayıya yuvarlanır.)
 • Bilgi kutusu: En az 5 ögeden oluşan bilgi kutularına 3 puan verilir.
 • Şablon & Kategori: Şablonların tümü için 1, yine aynı şekilde kategorilerin tümü için 1 puan verilir. Bu puan standarttır.
  • Not: Proje sorumlusu madde içinde konuyla ilgisi bulmadığını düşündüğü içeriğe puan vermeme hakkına sahiptir.
  • Not: Proje sorumlusunun madde üzerinde 10 puanı geçmemek kaydıyla kanaat kullanma hakkı vardır.

SıralamaDüzenle

KatılımcılarDüzenle

 1. Çalıştayileti 06:19, 19 Eylül 2011 (UTC)
 2. ----Safir yüzüklü Ceklimesaj 06:57, 19 Eylül 2011 (UTC)
 3. --Coolland 10:46, 19 Eylül 2011 (UTC)
 4.  Ğaaw ☺☽|☾☻ İleti 15:14, 19 Eylül 2011 (UTC)
 5. --xrazymesaj 17:59, 19 Eylül 2011 (UTC)
 6. --Coriolis 19:38, 19 Eylül 2011 (UTC)
 7. --TurkishPower 19:24, 25 Eylül 2011 (UTC)