Vikipedi:Değişiklik özeti kısaltmaları

(Vikipedi:Özet kısaltmaları sayfasından yönlendirildi)

Wiki yazarlarının çoğunlukla kullandıkları kısaltmalar bu sayfada özetlenmektedir.

Bu sayfa RESMİ KURALLAR arasında değildir. Temel amacı yazarlar arası "ortak anlaşma" sağlayarak yazarların madde geçmişini değerlendirmesinde yardımcı olmakdır.

Kategori Eklenmesi kat, +kat
Cevap eklemesi ce
Dillere bağ ??:
Dış bağ dış:,
dış bağ:,
URL:,
http:
İç bağ ,
iç bağ

Kategori EklenmesiDüzenle

kat, +kat
[[kategori:hangisi ise]] hangi kategoriye eklendiğini özet kısmına ekler.

Cevap eklemesiDüzenle

ce açıklamanın kendisi veya konusu arkasına eklenir
Bu daha çok tartışma sayfasına eklenir ve açıklama eklendiğini söyler.
Örnekler:
ce belirsiz sataşma;
ce veya ce:, e-postalarda olduğu gibi cevap hanesi.

Dillere bağDüzenle

Her dil için farklı bir kod vardır
Özette dilin kısatması ve sonunda iki nokta üst üste konulur.
Örnek: en: = ingilizceye bağ eklendi.

Dış bağDüzenle

dış:, dış bağ:, URL:, http:
Madde içine dış bir sayfanın adresinin eklenmesi
Bazı koşullarda hangi amaçla eklendiğinin olmaı çok yararlı olmaktdadır.
Örnek: dış bağ: resmi sitesi

İç bağDüzenle

, iç bağ, iç bağlar:
Madde içine bir başka maddeye bağ eklenmesi
Hangi maddenin eklendiğini tek tırnak içinde belirtmek çok yararlı olmaktadır.
Örnek:
iç: 'Turkiye'
[[Turkiye]]
iç bağlar: 'Madde1', 'madde 2'
Ayrıca bakınız: Addition of external links (this page).

Kısa bir satırın yeniden yazılmasıDüzenle

ks sonrasında kısa değişimin açıklanması (kavram, tarih vb.)
Bu tip notlar zaman içinde maddenin gelişmesinde çok yararlı olduğunu sizde kullandıkça göreceksiniz.
Örnek: ks: Atatürk 19 Mayısın sabahı gemiden daha ayağını atmamıştı (yanlış anlaşmaya sebep oluyordu)
Bu tip değişiklikleri yazarlar coğunla kopyala yöntemiyle kendi ekledikleri yazılardan kopyalayarak zaman kazanmaktadırlar
bazı yazarlar çift tırnak arasında bu açıklamaları almaktadır.

Yeni içerikDüzenle

+, ekle:, geliştirme:
Yeni yazı eklemesi.
Örnek:
+resmi açıklaması
ekle: resmi açıklaması
geliştirildi: resmi açıklama

BaşlıklarDüzenle

abc
Birden fazla birimden oluşan ve otomatik listelerin kullanılmadığı koşullarda bu liste numaralarının (sırasının) listelenmesi.

YatayDüzenle

Bölüme yatay çizgi eklenmesi.

See horizontal rule

Büyük harflerDüzenle

bü, büyük
Wikipedia's article titles are case-sensitive, except for the first letter of the article. Also, according to Wikipedia:Manual of Style, only the first word in section headings should be capitalized. The above abbreviations indicate fixing of capitalization mistakes, or lowercasing or uppercasing specific words. cap, capital, cpt indicate general fixing of capitalization. caps is for those instances when every letter of a word is capitalized, when the word is to be made ALL CAPS. lc and lcase mean lowercasing the first letter of some word, and uc and ucase mean uppercasing the first letter of some word.

KaynakDüzenle

kay (kaynak eklenmesi)
referans
ref (referans)

TemizlemeDüzenle

temiz, tz
Biçem kurallarına uyumunun sağlanması. Anlam veya sıra (içerik) değiştirmesi içermemektede.


Copy editDüzenle

copyedit, cpyed, c/e
Miscellaneous copy editing.
It is encouraged that you specify the changes.
Örnekler:
copyedit: major reorganization, left original text
cpyed: from 'Tell Joe and I to ...' to 'Tell Joe and me to ...'
'It took 4 years to build...' -> 'It took four years to build...'

Yeni madde yaratılmasıDüzenle

oluşturma, yeni
Newly created article.
Any remarks are added after 2 single dashes (-).
No other abbreviations should be used since the article is new.
Örnekler:
oluşturma
yeni
oluşturma -- NPOV check please
yeni -- NPOV check please

Anlam AyrışımıDüzenle

dab, disambig


Eklemenin açıklaması tartışma sayfasındaDüzenle

Tartışmaya bakın, tartışmaya bakın
An explanation/discussion of this edit is on the article's talk page.
If possible, combine with other text, e.g rephrased, see Talk.

Yazım hatalarıDüzenle

yh, tiop, tiops, tpyo, tpyos, tyop, tyops, typo, typos
Fixed typos.
There is no need to specify any typo corrections.

BiçemDüzenle

bç, bc,
bazı stil, biçem sorunlarının düzeltilmesi. Kurallar Biçem el kitabı içinde sıralanmıştır.
Hangi cümlenin değiştirildiğini özete yazmanın gereği yok dur.

GramerDüzenle

gm, gr, grmr
Cümledeki gramer hatalarının düzeltilmesi.

BaşlıklarDüzenle

başlık, b2, b3, b4, b5, b6
Hatalı başlıkların düzeltilmesi ve değiştirilmesi. Often seen when a page has been incorrectly laid out with level 3 headers at the top level (=== başlık ===) instead of level 2 headers (== başlık ==).

BirleştirmeDüzenle

mrg, mrgd, merged in
Other articles have been merged into this article.
All the articles merged should be specified.
Örnek (Birleşik Devletler için): mrgd: ABD & Amerika Birleşik Devletleri

TaşımaDüzenle

The article or part of it has been moved.
The new location should be specified.
Or: this addition comes from another article.
Examples:
mv to 'United States' (mrgd)
mv from 'America'

Boş yazımDüzenle

boş, bx, ø
The edit window has been opened and the page re-saved with no change of text (occasionally necessitated by non-automated changes, like those to templates included in the page).

PunctuationDüzenle

punc, punct
An edit to rectify punctuation; elaborate as needed.

Yeniden katogorilenmeDüzenle

tekrar-kat, tekrarkat
Changed an existing category link or links.
If the change is specified, put the category link(s) between single apostrophes (') or double brackets (e.g., [[Category:Category name]]).
Examples:
re-cat
recat 'Old category' to 'New category'
recat [[Category:Old category]] to [[Category:New category]]

YönlendirmeDüzenle

REDIRECT 'Article Name', rd 'Article name', redir 'Article name'
Made the page redirect to Article name.
The page that the article redirects to should be specified.

Anlam Ayrışımı sağlanmasıDüzenle

disambiguation, disambig, disamb, disam, dab
Changing a wiki link to a Disambiguation page to point to the appropriate page.
There is no need to specify any disambiguation changes.

Çift yazımDüzenle

dup, duplication, dupe
Removal of duplication.
Examples:
-dup
rm dupe

Yazının çıkarılmasıDüzenle

-, çık, çıkarma, sil
Yazıdan bir bölüm yazının çıkarılması
Örnekler:
-resmi bağlantı
çık: resmi bağlantı
çıkarma: resmi bağlantı
Note that the hyphen is also put automatically in section editing, to separate the automatic text (the section title) from the typed text. Therefore it is ambiguous and not very suitable to indicate removal of text. Setting css class autocomment to be different helps, but either the distinction is not very clear for the small hyphen symbol, or the section title is excessively highlighted.

Bir önceki eklemeye döndürmeDüzenle

döndürüldü, dö
Reverted to a previous edit.
This short summary is insufficient on its own — you should always briefly explain the reason for reverting.
Examples:
rv: accident
rv: vandalism
revert blanking
rv unexpl del — revert unexplained deletion
rv changes by User:Second user to last version by User:First user
rvv or rv/v = revert vandalism
rvs or rv/s = revert spam

Snap double redirectDüzenle

snap dbl rdr, fix redir
Turned a double redirect into a single redirect

User experienced edit conflictDüzenle

(ec)

WikifyDüzenle

wikified, wikify, wfy, wky, wkfy, wiki
Created Wiki links or converted Wiki markup, especially of new articles.
There is no need to specify the wikified words.