Veziristan (Peştuca ve Urduca'da : وزیرستان, "Vezirlerin Ülkesi") Pakistan'ın kuzeybatısında, Afganistan sınırında 11.585 km²lik bir alan kaplayan dağlık bir bölgedir.[1] Yerel aşiretlerin yaşadığı, kendi kuralları olan bir bölgedir.

Kuzey ve Güney Veziristan(yeşil) ve Pakistan (beyaz)

Bu bölgede yaşayanların geleneklerine göre dışarıdan kim gelirse gelsin tanrı misafiri sayıldığı için, onlara sığınan insanları koruyup sahip çıkmakla kendilerini yükümlü sayarlar. Bu yüzden kanundan kaçan birçok kişinin saklanmak için tercih ettiği bir bölge haline gelmiştir. Son beş senedir Pakistan Ordusu'yla çokça çarpışma olmuştur.

Kuzey Veziristan ve Güney Veziristan olarak ikiye ayrılır. Resmi olarak adı Federal yönetilen kabile alanları olan bölgeye dahildir. Bu bölgenin adından, bölgenin durumu hakkında ip ucu elde edilebilir.

Kuzey (mor) and Güney (mavi) Veziristan ve onu çevreleyen Federal yönetilen kabile alanları bölgesi ve illeri

Kuzey Veziristan da Vezir ve Davar kabileleri yaşar. Güney Veziristan da ise Mashud ve Vezir kabileleri ikame eder.

Bu bölgede islam şeriati hüküm sürmektedir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ Nijman, Jan (2020). Geography: Realms, Regions, and Concepts (20. bas.). Wiley. ISBN 978-1119607410.