Veteriner Halk Sağlığı

Veteriner Halk Sağlığı, tek sağlık yaklaşımını önemli ölçüde destekleyen ve koruyucu hekimliğin veteriner hekimlerin uzmanlık bilgileri, becerileri ve sorumluluk alanlarına giren konularında, veteriner hekimlerin inisiyatiflerini, aldıkları aksiyonları, bu konuyla ilgili diğer uzmanlık alanlarıyla gerçekleştirilen koordineli çalışmaları ve bununla bağlantılı tüm konuları kapsayan bilim. Veteriner Halk Sağlığı konuları, hayvan sağlığını, çevre sağlığını, gıda sağlığını ve güvenliğini de içeren sağlığa bir bütün olarak yaklaşan katılımcı ve geniş bir perspektif barındırır.

Veteriner Halk Sağlığı bünyesinde halk sağlığı veteriner hekimlerinin 3 farklı etkinlik alanı bulunmaktadır. Bu alanlar;

  • Doğrudan veteriner hekimliğe ilişkin, hayvan sağlığını koruma ve sağlıklı hayvansal üretimi gerçekleştirmeye yönelik hizmetler,
  • Biyotıp alanında yürütülen faaliyetler,
  • Genel konular ile ilgili yürütülen görevler olarak belirtilmiştir.

Tarihçe değiştir

Veteriner Halk Sağlığı ilk kez 1951 yılında WHO/FAO’nun Zoonotik Hastalıklar Ortak Uzman Grubunca

« veteriner tıp bilimi ve sanatı ile ilgili etkinliklerin ve/veya olanakların hastalıkların önlenmesi, yaşamın korunması ve insan-hayvanın verim, mutluluk ve refahının arttırılıp geliştirilmesine yönlendirilmesi »

olarak tanımlanmıştır.

Bu tanım 1975 yılında WHO/FAO Veteriner Halk Sağlığı Uzman Grubunca özgün olarak

« profesyonel veteriner hekimliği bilgi birikimi, beceri ve olanaklarının halk sağlığı etkinliklerinin büyük bir bölümü olarak insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi amacıyla uygulanması »

şeklinde tekrar düzenlenmiştir.[1] [2]

Kaynakça değiştir

Dış bağlantılar değiştir